Nanotechnologie v zemědělství a potravinářství - zpráva www.nanoforum.org

Autor: Doc.Ing. Jitka Kubátová,CSc. <(at)>, Téma: Novinky, Vydáno dne: 01. 08. 2007

Časopis ECHO (3/2007), Technologické centrum AV ČR

Současná světová populace čítá 6,6 miliard lidí, z nichž přes 60 % žije v Asii. Zatímco lidé v rozvojových zemích čelí nedostatku potravin a musí se tudíž zaměřovat na vývoj plodin odolných vůči suchu a škůdcům a poskytujících vysoké výnosy, v rozvinutých zemích je potravin přebytek a lidé zde mají rostoucí zájem o biopotraviny, čerstvé potraviny a potraviny se zdravou nutriční hodnotou. Pro ilustraci lze uvést příklad Velké Británie, kde potravinářský průmysl sice roste ročně o 5,2 %, ale zato poptávka po čerstvých a zdravých potravinách se v posledních létech zvyšovala ročně o 10%. Právě při pěstování, zpracování a uchování potravin nalézají nanotechnologie svá nová uplatnění. ...více