Projekty

Autor: n/a <(at)>, Téma: Projekty, Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008, Vydáno dne: 18. 12. 2008Stránka obsahuje přehled programových projektů, které v roce 2008 řeší s podporou veřejných prostředků veřejné výzkumné instituce, univerzity a vysoké školy, přímo řízené organizace a soukromé subjekty.

Uvedené informace byly získány především z Centrální evidence projektů (CEP), která je veřejně dostupná na stránce www.vyzkum.cz a rovněž od poskytovatelů a řešitelských organizací.
Seznam projektů pravděpodobně není úplný, a to zejména v oblastech nanobiotechnologií a nanomedicíny. V těchto oblastech je totiž často velmi těžké identifikovat nanotechnologicky zaměřené projekty, pokud to řešitelé projektů výslovně neuvedli v názvu projektu (např. pomocí předpony nano-), při formulaci cílů projektu, nebo to autorům této publikace výslovně neoznámili. Mnoho českých vědeckých a výzkumných pracovníků pracujících v biologických nebo medicínských oborech termíny s předponou nano- nepoužívá a např. nerozlišuje molekulární biologii od nanobiotechnologie.
Údaje zachycují stav koncem roku 2008.

POSKYTOVATEL AV ČR – Programy:
1) Program „Nanotechnologie pro společnost“ – (kód KA)
2) Program „Podpora projektů cíleného výzkumu“ – (1Q)
3) Program „Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době, zejména v AV ČR“ – (IA)
4) Program „Juniorské badatelské granty“ – (KJ)

POSKYTOVATEL GRANTOVÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY (GA ČR) – Programy:
1) Program „Standardní granty“ - (GA)
2) Program „Postdoktorské projekty“ - (GP)
3) Program „EUROCORES“ - (GE)

POSKYTOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŘE A TĚLOVÝCHOVY (MŠMT) – Programy:
1) Program „Výzkumná centra“ - (1M)
2) Program „Centra základního výzkumu“ - (LC)
4) Program „Zdravý a kvalitní život“ – (2B)
5) Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji „COST“ – (OC)
6) Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji „KONTAKT“ – (ME)
7) Program„EUREKA" - (OE)

POSKYTOVATEL MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU (MPO) – Programy:
1) Program „POKROK" - (1H)
2) Program „Trvalá prosperita“ – (2A)
3) Programy „Tandem“ – (FT)
4) Program „Impuls“ – (FI)