Odborné společnosti a další aktivity

Autor: n/a <(at)>, Téma: Odborné společnosti, Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2005, Vydáno dne: 22. 12. 2009

Z odborných společností se zaměřuje na podporu rozvoje nanotechnologií především Česká společnost pro nové materiály a technologie. Na odborných akcích nebo v odborných časopisech dalších odborných společností (Krystalografická společnost – www.xray.cz, Chemická společnost – www.csch.cz, Československá mikroskopická společnost – www.microscopy.cz, Spektroskopická společnost Jana Marka Marci – www.spectroscopy.cz, aj. ) jsou jednotlivými českými a zahraničními autory prezentovány informace o nanotechnologiích.

1. ODBORNÉ SPOLEČNOSTI

Česká společnost pro nové materiály a technologie, Praha

2. DALŠÍ AKTIVITY

CZECH NANO-TEAM
Síť "MOVPE"