Evropská komise zhodnotila dosavadní průběh plnění akčního plánu

Autor: n/a <(at)>, Téma: Novinky, Vydáno dne: 20. 09. 2007

Zdroj: www.europa.eu

Ve svém sdělení z 6.9.2007 KOM (2007)505 zhodnotila Evropská komise akční plán pro nanotechnologie vyhlášený na léta 2005 - 2009. Úplné znění dokumentu naleznete v rubrice "Dokumenty EU".