NANOMEDIC bilancuje

Autor: Ing. Jiřina Shrbená <(at)>, Téma: Novinky, Vydáno dne: 10. 10. 2007

Zdroj: Inova Pro, s.r.o.

Vědecko-výzkumný klastr hlásí po roce existence první úspěchy: patentové přihlášky na originální postup výroby nanovláken pro tkáňové inženýrství a na nový typ biologicky aktivních bandáží......více