Nanotechnologie - Inovace pro zítřejší svět 2007

Autor: Dr. Mathias Schulenburg <(at)>, Téma: Dokumenty EU, Vydáno dne: 08. 10. 2008

Tato brožura vznikla v rámci projektu financovaného německým Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum (BMBF) a realizovaného německým Svazem inženýrů – Technologickým Centrem (VDI-TZ).
Evropská komise děkuje BMBF za svolení tuto publikaci přeložit a dát ji k dispozici evropské veřejnosti.

Příslušný dokument naleznete zde.

Zdroj: Evropská komise, GŘ pro výzkum
Autor: Dr. Mathias Schulenburg, Kolín nad Rýnem