Konference NANO 02 - 07

Autor: Ing. Tasilo Prnka, DrSc. <(at)>, Téma: Novinky, Vydáno dne: 29. 10. 2008

V létech 2002 - 2007 uspořádala Sekce "Nanovědy a nanotechnologie" České společnosti pro nové materiály a technologie, Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a společnost COMTES FHT, s.r.o., Plzeň celkem šest mezinárodních konferencí "NANO".

Na základě dohody s pořadateli konferencí zveřejňujeme sborníky příspěvků ze všech konferencí (viz rubrika Sborníky).Sborník z konference NANO 07 byl vydán rovněž v tištěné podobě jako mimořádné číslo časopisu Acta Metallurgica Slovaca, ročník 13, č. 6/2007. K uvěřejnění sborníku z konference NANO 07 dala redakce časopisu své laskavé svolení.

Konference NANO 02 - 07 byly prvé, které byla v České republice zcela zaměřené na oblast nanotechnologií. Věříme, že odborná společnost ocení možnost trvalého přístupu k příspěvkům uvedených ve sbornících.