Journal of Nanoparticle Research slaví 10 let své existence

Autor: Ing. Tasilo Prnka, DrSc. <(at)>, Téma: Novinky, Vydáno dne: 03. 11. 2008

Časopis vydává nakladatelství Springer Netherland a v čísle věnovaném 10. výročí od založení (December 2008) nabízí 31 velmi zajímavých článků, které jsou on-line dostupné po celý listopad na adrese www.springerlink.com/content/j86347012867 .

V úvodním článku Mihail C. Roco, šéfredaktor časopisu a architekt z americké Národní nanotechnologické iniciativy, sděluje, že v roce 2008 se na rozvoj nanotechnologií věnuje v celém světě z veřejných i soukromých prostředků 14 mld. USD.