Nové výzvy Evropské komise v prioritě NMP 7. Rámcového programu

Autor: Ing. Tasilo Prnka, DrSc. <(at)>, Téma: Novinky, Vydáno dne: 24. 11. 2008

Evropská komise vyhlásila 19.11.2008 7 výzev k předkládání návrhů projektů v prioritě NMP (Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní programy). Další informace naleznete na: www.cordis.europa.eu