ANALÝZA FINANČNÍ PODPORY VÝZKUMU NANOTECHNOLOGIÍ V ROCE 2008

Autor: Tasilo Prnka a kol. <(at)>, Téma: Novinky, Zdroj: Nanotechnologie v České republice - 2008, Vydáno dne: 02. 12. 2008

ANALÝZA FINANČNÍ PODPORY VÝZKUMU NANOTECHNOLOGIÍ V ROCE 2008 V PROGRAMOVÝCH PROJEKTECH

Tento příspěvek vychází z analýzy provedené v rámci přípravy publikace "Nanotechnologie v České republice - 2008", která je dostupná na této stránce ZDE