Nový studijní obor „Fyzikální inženýrství a nanotechnologie“

Autor: Ing. Tasilo Prnka, DrSc. <(at)>, Téma: Novinky, Vydáno dne: 16. 03. 2009

Pro akademický rok 2009/2010 se otvírá na Ústavu fyzikálního inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně nový akreditovaný studijní obor (tříletý bakalářský a navazující dvouletý magisterský) „Fyzikální inženýrství a nanotechnologie“.
Obor má díky spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně mezioborový charakter. Je spojením inženýrského a fyzikálně – matematického vzdělání se základními prvky chemie a molekulární biologie.
Bude připravovat technicky orientované studenty na řešení praktických problémů v moderních hraničních oborech. Nový obor rovněž zahrnuje jeden semestr na některé zahraniční univerzitě. Speciální předměty a témata diplomových prací budou zaměřeny především na inženýrskou optiku, fyziku a inženýrství povrchů a tenkých vrstev a nanotechnologie.

Další informace: physics.fme.vutbr.cz