Spotřební výrobky vyrobené s použitím nanotechnologií přesáhly počtu 1000

Autor: Ing. Tasilo Prnka, DrSc. <(at)>, Téma: Novinky, Vydáno dne: 10. 09. 2009

Ve Spojených státech se řeší Project on Emerging Nanotechnologies (PEN) a v jeho rámci řešitelé evidují spotřební výrobky využívající výhod nanotechnologií (viz odkaz v rubrice "Internetové odkazy").
Řešitelé informovali že počet registrovaných výrobků přesáhl v nedávné době 1000. Registrovány jsou výrobky z 24 států, Česká republika mezi nimi není.

Bližší informace jsou dosažitelné na:

www.nanotechproject.org/news/archive/8277