KONVERGENCE OBORŮ VE VÝUCE NANOTECHNOLOGIÍ

Autor: Katka <admin(at)server.cz>, Téma: Novinky, Vydáno dne: 16. 10. 2009

Nanotechnologie v současnosti vytvářejí na úrovni nanorozměrů společně s biologií, informatikou a dalšími obory novou jednotu jako zdroj nových revolučních řešení. Současnost připomíná období renesance před pěti sty lety, která chápala jednotu přírody a následně však vyvolala rozvoj specializovaných věd. Dnes se jedná opět o jejich sbližování a nový pokus o přiblížení k tehdejšímu ideálu na nové úrovni, dané mnohem hlubším poznáním přírody a její jednoty v nanoměřítku. V příštích dvaceti letech lze očekávat konvergenci oborů směrem k setření hranice mezi přírodními a lidmi vytvářenými systémy. Díky vzájemné konvergenci se dočkáme pokroku nejen v medicíně, elektronice, materiálovém inženýrství a dalších technických oborech, ale nepochybně i v koncepci vzdělávání.

Celý článek ZDE