Evropská komise vydala další dokumenty k nanotechnologiím

Autor: Ing. Tasilo Prnka, DrSc. <(at)>, Téma: Dokumenty EU, Vydáno dne: 11. 11. 2009

Nanovědy a nanotechnologie: Akční plán pro Evropu 2005-2009.

Druhá zpráva o provádění 2007-2009 - KOM(2009)607

Doprovodný dokument: SEC(2009)1468