Upozorňujeme na novou knihu

Autor: Ing. Tasilo Prnka, DrSc. <(at)>, Téma: Novinky, Vydáno dne: 14. 12. 2009

Milan Kratochvíl
CESTY CHEMIE - Od atomu v molekule k nanotechnologiím

ISBN 978-80-214-3630-5
Vydalo nakladatelství VUTIUM
Antonínská 1, 601 90 Brno
tel.: 541 145 352
vutium@ro.vutbr.cz
www.vutium.vutbr.cz