Transatlantická spolupráce v oblasti regulace nanotechnologie

Autor: Ing. Alexandra Kvasničková <(at)>, Téma: Příspěvky, Zdroj: Ing. Alexandra Kvasničková,, Vydáno dne: 17. 12. 2009

Nanomateriály se již používají v řadě spotřebitelských výrobků a v příštích letech se očekávají další komerční aplikace. Mezi vývojem nanotechnologií a naším poznáním, jak nanomateriály interagují s životním prostředím a lidským organismem, však existuje mezera. Počáteční výsledky výzkumu vedou k závěru, že nelze všechny nanomateriály považovat za bezpečné. Současná expanze nanotechnologií může vést k produkci nanostruktur nového typu, které představují neznámé formy nebezpečí.

EU a USA jsou na čele ve vědeckém a komerčním vývoji nanotechnologií. Jejich regulační odezvy na potenciální rizika dávají světu důležitý signál. V minulosti EU a USA spolupracovaly na případné regulaci rizika prostřednictvím Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a Světové obchodní organizace (WTO). Tam, kde byla spolupráce úspěšná, vedlo toto úsilí ve vysokou úroveň ochrany a umožnilo vědcům a průmyslu volně působit v transatlantickém ekonomickém prostoru.
V některých případech se však transatlantická koordinace a spolupráce ukázala být na obtíž. Rozdíly v regulačních rámcích, regulačních zvyklostech a ve vnímání rizika ve společnosti přispívají k různým regulačním odezvám. Příkladem je použití hormonů při produkci masa nebo schvalování GM potravin. Tyto případy mají negativní dopad na transatlantické vztahy a obchod. Zkušenosti z těchto případů ukázaly, že je důležité identifikovat technologická rizika a vyjádřit podporu mezinárodní spolupráci v počátečních krocích politického procesu. Cílem zprávy (viz příloha) je přispět k diskusi o tom, jak nejlépe určit rizika nově se objevujících nanotechnologií a jak podpořit postup koordinace a konvergence v EU a USA. Zpráva uvádí hlavní body z projektu, který byl řešen konsorciem výzkumných institucí z obou stran Atlantiku.
Projekt pod názvem “Regulace nanotechnologií v EU a USA” byl financován z prostředků na výzkum Evropské komise. Je založen na rozsáhlé spolupráci expertů a zainteresovaných subjektů v regulaci nanomateriálů na obou stranách Atlantiku. Poskytuje podrobnou srovnávací analýzu regulačních rámců v EU a USA a sice v těchto klíčových oblastech: chemické látky, potraviny a kosmetika.

Příloha: ZDE