V NĚMECKU BYLA ZVEŘEJNĚNA ZPRÁVA O SOUČASNÉM STAVU NANOTECHNOLOGIÍ

Autor: Ing. Jiřina Shrbená <(at)>, Téma: Novinky, Vydáno dne: 19. 01. 2010

Federální ministerstvo vzdělávání a výzkumu (BMBF) zveřejnilo veřejně dostupnou zprávu "Status Quo of Nanotechnology in Germany", Podrobná zpráva o 87 stranách formátu A4 obsahuje komplexní přehled o výzkumu a aplikaci nanotechnologií a nanomateriálů v nejrůznějších oblastech. Zpráva v anglickém jazyce je přístupná ke stažení či čtení na www.bmbf.de