Zpráva o alternativách formování veřejné politiky v oblasti nanotechnologií

Autor: Katka <admin(at)server.cz>, Téma: Novinky, Vydáno dne: 12. 02. 2010

Jednotka pro řízení a etiku Generálního ředitelství (DG Research) Evropské komise (EK) zveřejnila nedávno souhrnnou zprávu o alternativách formování veřejné politiky v oblasti nanotechnologií. Zpráva naplňuje část závazku EK vyvolat veřejnou debatu o nanotechnologiích a zajistit, aby veřejné politiky odrážely vyvíjející se názory veřejnosti. Dokument sestává z řady výzkumně orientovaných článků, z nichž čtyři jsou zaměřeny na výsledky právě skončených výzkumných projektů:

Více informací ZDE