Čistička odpadních vod pracující s nanočásticemi železa

Autor: Katka <admin(at)server.cz>, Téma: Novinky, Vydáno dne: 21. 06. 2010

Výzkumné týmy Centra výzkumu nanomateriálů Univerzity Paláckého Olomouc vedené Doc. RNDr. Radkem Zbořilem, Ph.D. a Olegem Lysytchukem ze společnosti H+A Eco CZ vyvinuly čističku odpadních vod používající nanočástice železa. Díky nim je nyní možné z vody odstranit i látky, které se dosud tradičními metodami odbourat nedařilo...

Vývoj nového zařízení, které je již patentováno, započal před několika lety. Zařízení je malých rozměrů, zabírá plochu jen několik metrů čtverečních, má vysokou účinnost a je univerzálně použitelné v čistícím procesu v závislosti na typu a koncentraci kontaminujících látek. K odstranění organických i anorganických látek z vody dochází ve speciálním reaktoru, který pracuje s nanočásticemi železa o rozměru 40 až 100 nanometrů.

Nová technologie má nízkou pořizovací cenu, nízké náklady na provoz a nepotřebuje sedimentační nádrže, které jsou používány u současných čistíren odpadních vod. Další výhodou se jeví odpadní produkt transformace nanoželeza - netoxický oxid železnato-železitý, který lze separovat a dále použít.

Zařízení lze využít pro čištění podzemních vod, odpadních průmyslových vod a znečištěných povrchových a pitných vod.