Financování nanotechnologií ve Spojených státech aneb ne“malý“ Nano - rozpočet

Autor: n/a <(at)>, Téma: Novinky, Vydáno dne: 15. 09. 2010

Letošní rozpočet Spojených států týkající se nano technologií, se všemi jednotlivými i dvojnásobnými rozpočtovými přírůstky na program National Nanotechnology Initiative (NNI), vypadá poměrně skromně.
NNI je směsí rozpočtů na výzkum nanotechnologií v rámci 25 agentur, které se programu zúčastňují.
Celkově lze říci, že hromadný požadavek na rozpočet pro výzkum se v zásadě neliší od minulého roku, v průměru je asi jen o 5% vyšší. V loňském roce rozpočet činil 1,7 miliardy USD.

Pokud se na věc podíváme blíže, např. u oddělení Energy je nárůst „nano“ rozpočtu o 17% na 438 milionů dolarů na financování projektů, jako je využití nanotechnologií ke zlepšení solárních článků. Další, jako National Institutes of Health a jiné subjekty působící ve zdravotnictví a sociálních službách obdrželi „zdravou“ podporu navýšenou oproti minulému roku o 9,5%, na 414 milionů amerických dolarů. Agentura pro potraviny a léčiva a Komise pro bezpečnost spotřebního zboží žádaly podporu na nano-výzkum poprvé, rozpočet však činí jen několik milionů dolarů. Naproti tomu ministerstvu obrany byl rozpočet na nano výzkum snížen o 20%, na 349 milionů dolarů. Oproti tomu Výzkum Environmentální bezpečnosti a ochrany zdraví (EHS), který studuje vlivy nanomateriálů na životní prostředí a zdraví si významně polepšil. Ve Spojených státech se na tento výzkum vynakládá více peněz na výzkum EHS než ve zbytku světa dohromady. Obamova administrativa navýšila podporu EHS výzkumu na 119 milionů dolarů, což je nárůst o 35% více než v loňském roce.