METAL 2011 - 20. jubilejní mezinárodní konference metalurgie a materiálů

Autor: Katka <admin(at)server.cz>, Téma: Novinky, Vydáno dne: 01. 02. 2011

Konference se koná ve dnech: 18. - 20. květen 2011
Místo konání: Hotel Voroněž I, Brno, Česká republika.


20. jubilejní mezinárodní metalurgická a materiálová konference je tradičním setkáním metalurgů, materiálových odborníků, inženýrů, manažerů a dalších pracovníků. Konference je organizována v 6 symposiích, kde budete mít možnost získat informace o nejnovějších poznatcích, vyměnit si zkušenosti a názory s účastníky z řady zemí Evropy, Ameriky a Asie a navázat s nimi kontakty.

Dovolujeme si upozornit na nové Symposium F - "Ekonomika a řízení metalurgické výroby", které jistě zaujme řadu odborníků.

20. ročník konference pořádá společnost TANGER, spol. s r.o. za odborné spolupráce s VŠB-TU Ostrava, ČSNMT a ASM Czech Chapter.

2. oznámení: ZDE