Nanotechnologické investiční fórum 2012

Autor: Ing. Jiřina Shrbená <(at)>, Téma: Novinky, Zdroj: Inova Pro, Vydáno dne: 24. 11. 2011

Dne 23.5 2012 se uskuteční ve švýcarském Lausanne Investiční forum NanoCom 2012.
Akce má pomoci nově začínajícícm firmám, které se zaměřují na využití nanotechnologií.
Svůj podnikatelský plán zde mohou představit investorům, mezi nimiž budou též business angels.
Více informací v příloze.