Přednáška na téma AKUMULACE ELEKTRICKÉ ENERGIE – REALITA ČI SEN?

Autor: Ing. Květa Stejskalová, CSc. <kvetoslava.stejskalova(at)jh-inst.cas.cz>, Téma: Novinky, Zdroj: UFCH J. Heyrovskeho AV CR, v.v.i., Vydáno dne: 13. 01. 2012

Vědecká kavárna věnovaná Současným možnostem akumulace elektrické energie a hlavním směrům výzkumu a vývoje.
Večerní kavárna se koná ve čtvrtek 19. ledna od 18 hodin v Trick baru v Malostranské besedě (Malostranské nám. 21, Praha 1). Pořádá Zelený kruh, o.s. (www.zelenykruh.cz).

Ladislav Kavan (ÚFCH JH AV ČR, v.v.i.) přednáška na téma AKUMULACE ELEKTRICKÉ ENERGIE – REALITA ČI SEN?

Prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc, vedoucí oddělení elektrochemických materiálů v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského, v.v.i. se věnuje výzkumu elektrochemicky aktivních nanomateriálů a jejich aplikací v solárních článcích a Li-bateriích. Je laureátem Ceny AV ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu.

Vědecké kavárny neboli „Science café“ jsou velice úspěšným modelem popularizace vědy, jsou příležitostí pro setkání se špičkovými vědci a také šancí, jak se zeptat na cokoliv, co se týká daného tématu. Pro vědce představuje Science Café platformu pro komunikaci s laickou veřejností a možnost prezentovat své výzkumy.

Více informací a pozvánku zájemce nalezne na adrese http://www.jh-inst.cas.cz