Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 |
Intel, Samsung, Toshiba budou společně vyvíjet technologii pro 10 nm čipy
Vydáno dne 01. 11. 2010 (4045 přečtení)

Intel, Samsung a Toshiba se spojili k rozvoji technologií, které mohou do roku 2016 snížit velikost čipů na téměř 10 nanometrů.

Tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek
Záplaty nanoděr tvoří nový druh čoček
Vydáno dne 20. 10. 2010 (4237 přečtení)

Vědci z Northwestern University vytvořili nový druh difrakčních mikročoček založených na 2D seskupení kruhových nanootvorů. Nové čočky mohou zaostřit (soustředit) světlo všech barev ve viditelném spektru a rovněž širokopásmové bílé světlo. Je mnohem snadnější vyrobit tato zařízení než konvenční difrakční a plasmonické čočky a mohou být vyrobeny v počtu několika milionů pro tvorbu velkoplošných polí.
Čočky by být perspektivní v aplikacích, jako jsou integrované optické okruhy, vícebarevné stereo zobrazení, širokopásmové shromažďování světla, vícekanálové optické komunikace a snímání, abychom vyjmenovali alespoň některé.

Tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek
Vědci překonali problém při tvorbě nanokrystalů
Vydáno dne 15. 10. 2010 (4128 přečtení)

Vědci v USA jsou prvními, kteří začali používat tzv. epitaxi pro výrobu monokrystalů o rozměrech v řádu nanometrů. Epitaxe je standardní proces používaný při výrobě polovodičů, proto průlom může vést k výrobě nanostrukturovaných tenkých vrstev pro široké využití včetně solárních článků.

Většina nanostruktur z anorganických materiálů je buď amorfní nebo polykrystalická, a vědci usilují vytvořit nanostruktury z monokrystalů, které vyrůstají jasně definovaným způsobem s ohledem na substrát. Takové krystaly by mohly být použity v mnoha aplikacích, ve kterých se vyžaduje vynikající přenos náboje na velmi malé vzdálenosti. Monokrystaly jsou ideální pro tyto aplikace, protože neobsahují zrnité okraje mezi krystality. Takové okraje mohou působit jako past nebo rozptylující místa pro elektrony a tím degradují schopnost nanostruktury přepravovat náboj (nabitou částici).

Nyní, Ulrich Wiesner a jeho kolegové z Cornell University vyvinuli způsob, jak vytvořit nanostruktury monokrystalu křemíku nebo monosilicidu niklu pomocí techniky samosestavení blokového kopolymeru. Výzkumníci říkají, že doposud se nikomu nepodařilo kombinovat samosestavení polymeru s epitaxí anorganického monokrystalu.

Tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek
Nanotechnologie a možnosti jejich praktického využití
Vydáno dne 15. 10. 2010 (5336 přečtení)

je téma, které v souladu s dynamickým aplikačním rozvojem v současnosti patří mezi velmi časté v každém podniku. Nanotechnologie a jejich aplikace lze najít v řadě oborů od potravinářství, strojírenství, textilní průmysl až po zdravotnictví.
Jste firma, která má zájem jít s dobou a inovovat své procesy za použití nanotechnologií? Jste firma, které záleží na rozvoji informací a vzdělávání zaměstnanců v oboru nanotechnologie?

Pro řídící pracovníky vaší firmy z Olomouckého kraje je určen dvoudenní seminář, který pořádá Český nanotechnologický klastr, družstvo v Olomouci.

Tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek
Kovové nanotrubice ničí bakterie
Vydáno dne 13. 10. 2010 (4450 přečtení)

Podle nových zjištění badatelů z university Yale a Harvard by mohly být kovové uhlíkové nanotrubice účinnější proti bakterii jako je E.coli, než-li polovodivé trubice.
Zjistilo se, že když se jedná o stanovení cytotoxicity, je struktura nanotrubic důležitá a mohla by být dobře využita v případě antibakteriálních nanopovlaků určených ke sterilizaci povrchů a ploch v nemocnicích a jiném prostředí.

Tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek
„Nanotechnologie v procesech snižování emisí“
Vydáno dne 01. 10. 2010 (3984 přečtení)

Pozvánka na seminář Českého nanotechnologického klastru, pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje, který se bude konat dne 7. října 2010, Olomouc

Tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek
V kvantovém světě jsou dvě nohy rychlejší než čtyři
Vydáno dne 01. 10. 2010 (3506 přečtení)

Molekulární stroje by mohly být schopné kvantového mechanického tunelování - něco co se dá spatřit u velmi malých částic jako jsou elektrony a atomy. Tímto se zabývají badatelé na Universitě v Kalifornii, kteří vytvořili a studují „dvounohé“ a čtyřnohé“ nanostroje.

Tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek
Nanofiltr ničí bakterie
Vydáno dne 30. 09. 2010 (6664 přečtení)

Filtr k čištění vody vyrobený z obyčejné bavlny, ale povlečené nanostrukturou, vyvinuli vědci ze Stanford University.

Vynález, který zabíjí bakterie elektrickými impulsy až 80000 krát rychleji než tradiční filtry, by se mohl stát užitečnou pomůckou v rozvojových zemích. Avšak, jak to bývá zvykem, každý nový výrobek má své počáteční neduhy.

Tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek
NANO TECHNOLOGICKÁ BURZA 2010
Vydáno dne 29. 09. 2010 (3467 přečtení)

Částí doprovodného programu konference NANOCON 2010 je technologická burza. Cílem této akce je podpořit mezinárodní technologickou a obchodní spolupráci.

Nano technologická burza je určena pro ty, kteří se vývojem technologií zabývají, ale také pro ty, kteří určitou technologii hledají. Společnosti, univerzity, technologická centra, výzkumné a vývojové instituty, laboratoře a vynálezci mají příležitost:
- představit svoje know-how a inovativní technologie
- najít nová technologická řešení
- setkat se s potenciálními obchodní partnery
- nalézt partnery pro společné mezinárodní výzkumné a vývojové projekty
- získat nové zahraniční kontakty

Tematicky odpovídá technologická burza zaměření konference, kterým je aplikace nanomateriálů a bio-nanomateriálů v různých průmyslových odvětvích.


Tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek
Výzkumný projekt vývoje hliníkových a hořčíkových odlitků s pevností oceli
Vydáno dne 22. 09. 2010 (3991 přečtení)

Národní institut pro standardy a technologie (NIST) USA udělil finanční prostředky ve výši téměř deset miliónů dolarů na výzkum vysoce pevných hliníkových a hořčíkových odlitků.

Cílem tohoto projektu je výroba lehčích odlitků kovu na bázi hliníku a hořčíku, které budou mít pevnost lité oceli.
Budou zkoumány nanokompozity jak jednoduchých nekomplikovaných tvarů, tak větší, složitější kovové odlitky. Výzkum se také zaměří na transformační technologie odlévání pro výrobu ultra-výkonných, lehkých hliníkových a hořčíkových nanokompozitů s ohledem na praktické využití moderních materiálů včetně nanomateriálů, slitin a kompozitů ve výrobě o velkém měřítku.

Tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek
Inženýři vyvíjí senzory nanosond, které budou cíleně ničit rakovinu
Vydáno dne 17. 09. 2010 (3798 přečtení)

Vědci z University of California, Berkeley, vytvořili chytré nanosondy, které mohou být jednoho dne použity v boji proti rakovině, aby selektivně vyhledávaly a ničily nádorové buňky a zároveň podaly zprávu zpět.

Vědci navrhují chytré nanosondy, tzv. nanokorály, které se selektivně připojí k nádorovým buňkám, doručí léčivo a podají zprávu místnímu molekulárnímu prostředí. Jedna strana nanokorálů je navržena tak, aby se selektivně zacílila na buňku, zatímco strana druhá má zdrsněný povrch, kterým v daném prostředí zachytí chemické částice.


Tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek
Způsob úpravy povrchu nanočástic značně zlepšuje účinnost organických solárních článků
Vydáno dne 16. 09. 2010 (3696 přečtení)

Vědcům z IMTEK a Výzkumného centra materiálů ve Freiburgu (FMF) se podařilo vyvinout metodu úpravy povrchu nanočástic, která značně zlepšuje účinnost organických solárních článků. Pomocí tzv. kvantových teček složených z kadmia selenidu, dosáhli výzkumníci účinnosti až o 2 procenta vyšší než je dnes dosahováno u nejlepších výrobků. Hodnoty, na základě měření, potvrdila výzkumná skupina pro „Barviva a solární články“ z Fraunhofer Institutu pro solární systémy při FMF.

Tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek
Financování nanotechnologií ve Spojených státech aneb ne“malý“ Nano - rozpočet
Vydáno dne 15. 09. 2010 (3337 přečtení)

Letošní rozpočet Spojených států týkající se nano technologií, se všemi jednotlivými i dvojnásobnými rozpočtovými přírůstky na program National Nanotechnology Initiative (NNI), vypadá poměrně skromně.
NNI je směsí rozpočtů na výzkum nanotechnologií v rámci 25 agentur, které se programu zúčastňují.
Celkově lze říci, že hromadný požadavek na rozpočet pro výzkum se v zásadě neliší od minulého roku, v průměru je asi jen o 5% vyšší. V loňském roce rozpočet činil 1,7 miliardy USD.

Tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek
Laboratoře ALISI pro výzkum mikro a nanotechnologií v Brně
Vydáno dne 01. 09. 2010 (3784 přečtení)

V Brně vzniká nové centrum špičkových laboratoří a posílí tak pozici české vědy.

V areálu Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Králově Poli vyrostou za podpory fondů Evropské Unie Aplikační a vývojové laboratoře pokročilých mikrotechnologií a nanotechnologií - ALISI.

Tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek
Nano4inno: nanotechnologie a nové materiály pro inovace v podnikání
Vydáno dne 28. 07. 2010 (3892 přečtení)

Technologické centrum Akademie věd ČR (TC AV ČR) společně s AMIRES sàrl organizují dne 27. září 2010 jednodenní mezinárodní seminář, který se uskuteční v Praze pod názvem “Nano4inno – Nanotechnology and New Materials for Business Innovation”.

Tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 |

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.