Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Nanotechnologie
Vydáno dne 23. 08. 2007 (5776 přečtení)

Nanotechnologie jsou skupina intenzivně se rozvíjejících se oborů, které využívají pozoruhodného pokroku v technologii kontroly struktury materiálů v rozměrech, jež se blíží velikosti jednotlivých molekul a jejich organizovaných celků nebo supramolekulárních struktur. Nanometrické délkové měřítko v zásadě vytváří možnosti pro nové materiály, které lze využít ke konstrukci zařízení a systémů. Nanotechnologie obvykle odlišujeme od nanovědy, která takovou technologii umožňuje. Nanověda je v podstatě výzkum jevů a materiálových vlastností na nanometrické úrovni. Jsou to vědní oblasti na průsečíku fyziky pevné fáze, chemie, inženýrství a molekulární biologie. Nanotechnologie využívají získané vědomosti a znalosti k vytváření nových materiálů a struktur s novými a leckdy neobvyklými vlastnostmi.

Oblast nanosvěta leží mezi světem atomů a současným reálným světem. Je to území částic a struktur v rozměrovém oboru od cca 1 nm do cca 100 nm, které nebylo v minulosti středem přílišné pozornosti. Nanostruktury, které jsou základními prvky nanomateriálů, jsou dostatečně malé na to, aby se v nich mohly uplatňovat kvantové jevy. Jsou však i tak rozměrné, že aplikace zákonů kvantové mechaniky při zkoumání jejich vlastností nemá význam. Dnes rozumíme individuálním vlastnostem atomů, ale prozatím málo rozumíme tomu jak se chovají jejich seskupení a tomu, jak vznikají jejich někdy neočekávané vlastnosti. V současné době však nejde jen o poznání a charakterizování jevů, které se v nanosvětě projevují, ale i o praktické využití nových a neobvyklých vlastností nanomateriálů, nanosystémů a nanozařízení, které se snažíme cílevědomě vytvářet a spojovat je s objekty větších rozměrů. Nanotechnologie jsou interdisciplinární a průřezové technologie. Rozvíjí se v řadě oblastí, např.:

 • Oblast nanomateriálů je zaměřena na zkoumání a vývoj nových druhů materiálových systémů, jejichž podstatné vlastnosti vyplývají z rozměrů jejich složek v nanometrech.
 • Nanochemie se zabývá vytvářením a modifikací chemických systémů, jejichž funkčnost pramení z jejich nanorozměrů. Supramolekulární funkční systémy představují materiálový základ nových látek.
 • Nanoelektronika zkoumá různé strategie využití elektronických vlastností nanostruktur v celé řadě aplikací budoucích informačních technologií.
 • Nanooptika(nanofotonika) pokládá základy optických vysokorychlostních komunikačních technologií, nových zdrojů laserového světla a optických systému pro široká použití.
 • Nanovýroba zkoumá a vyvíjí metody technologie výroby struktur, vrstev a systémů v nanorozměrech.
 • Nanobiotechnologie (bionanotechnologie) se zabývají využitím biologických nanosystémů v technických systémech, od senzorové technologie po fotovoltaika. Používají též nanotechnologické postupy při zkoumání biologických systémů, z čehož budou mít velký prospěch zejména oblasti lékařské techniky a molekulární diagnostiky.
 • Nanoanalytika rozvíjí analytické metody a nástroje pro zkoumání a pochopení základních jevů a pro charakterizování výrobků. Objev skenovacího tunelovacího mikroskopu (STM) a mikroskopu atomových sil (AFM) v osmdesátých letech minulého století odstartoval rozvoj nanovědy a nanotechnologie.
 • Vědecké zkoumání nanotechnologií – nanověda – je již velmi intenzivní, zatímco praktická aplikace výsledků vědeckého bádání je v počátcích. Jsou však oblasti, ve kterých jsou aplikace nanotechnologií již do určité míry rozvinuty, v jiných oblastech se průnik nanotechnologií teprve očekává.

  Probíhající výzkum nových jevů a procesů v nanometrické škále poskytuje vědě řadu nástrojů, materiálů, zařízení a systémů s unikátními vlastnostmi. Nové vlastnosti a možnosti nanostrukturních materiálů, nanozařízení a nové výrobní postupy již způsobily obrovskou aktivitu ve vědě a výzkumu, ale i značný zájem průmyslu, pro očekávané velmi perspektivní a mnohdy revoluční potenciální aplikace v elektronických přístrojích, automobilových pohonných jednotkách, průmyslové katalýze, kosmetice a dalších oborech.  Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

    Přečtěte si
  Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

  Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

  Průvodce 2009

  Nanotechnologie2008

  Mikroskopie skenující sondou

  Inovace pro zítřejší svět

  Strategie

  Nanotechnologie

  Bionanotechnologie

  Konvergující technologie

  Ekonomický rozvoj nanotechnologie


  Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.