Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Konvergující nanotechnologie
Vydáno dne 23. 08. 2007 (3619 přečtení)

V průběhu 20. století se rozvoj vědy a techniky velmi zrychlil a zintensivnil. V jeho druhé polovině jsme pozorovali zřetelné vydělení třech technologických oblastí, které se současně začínají postupně prorůstat.

Jsou to informační a komunikační technologie, moderní biotechnologie a biomedicína a nanotechnologie. Jejich rozvoj v posledních čtyřiceti - padesáti letech nenastal současně. Zatím co nové aktivity v informačních a komunikačních technologiích začaly být zřetelné od šedesátých let minulého století (osobní a přenosné počítače, internet, mobilní telefony, e-mail, MEMS aj.), biotechnologie zaznamenaly svoji modernizaci od osmdesátých let minulého století (genové inženýrství, počátky klonování). Nanotechnologie, které si kladou za cíl setření hranice mezi přírodními a lidmi vytvářenými molekulárními systémy, se intenzivně začaly rozvíjet na přelomu tisíciletí.

Předpokládá se, že konvergence věd, která stojí za uvedenými technologiemi, včetně propojení s kognitivními vědami, může způsobit novou renesanci vědění, vyjadřující holistický pohled na technologie založené na transformaci nástrojů, matematice komplexních systémů a porozumění příčinných souvislostí fyzikálního světa od nanorozměrů k vesmírným dimenzím. Postupující konvergence věd a samotné jednotlivé vědní discipliny se potýkají s různými problémy, většinou spojenými s lidským faktorem. Jsou to např.:

Odpor vůči novým technologiím. Dějiny naznačují, že odpor je konstantním rysem dějin inovace a technologických změn. Odpor musí být chápán ve smyslu interakce mezi technologií a jejím sociálním kontextem. Na odpor je však třeba pohlížet jako na kladnou část sociálního procesu výběru a nevidět v něm překážku technologického procesu.

Rozdíly mezi vědními disciplinami. Mezi vědními disciplinami lze v současné době nalézt několik podstatných rozdílů, které brání v jejich konvergenci a spolupráci odborníků.

 • Zástupci jednotlivých oblastí používají různý odborný žargon
 • U zástupců jednotlivých oblastí byl pozorován různý způsob myšlení, jiné normy a hodnotové stupnice.
 • Způsob výzkumné práce je odlišný a zástupci jednotlivých oborů se neorientují v nástrojích a metodách druhého oboru.
 • Rozdíly ve vzdělávání. Ohromné množství informací, která jsou dnes k dispozici v jednotlivých vědních disciplinách vede zatím k jejich stále se rozvíjející specializaci, což má důsledek i v přístupu ke vzdělávání.

  Tradiční organizační bariéry: V průběhu desetiletí došlo k rozsáhlé specializaci a vzniku množství vědních oborů a podoborů. To se promítá do stávající struktury vysokých škol i jejich vnitřní struktury, do zaměření výzkumných pracovišť (viz např. Akademie věd ČR) i do struktury většiny výzkumných programů a ztěžuje to interdisciplinární spolupráci

  Tento portál si klade za cíl upozorňovat na uvedené jevy a postupně odstraňovat bariéry mezi jednotlivými disciplinami, a to především z pozic nanotechnologie, typicky interdisciplinární oblasti.  Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

    Přečtěte si
  Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

  Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

  Průvodce 2009

  Nanotechnologie2008

  Mikroskopie skenující sondou

  Inovace pro zítřejší svět

  Strategie

  Nanotechnologie

  Bionanotechnologie

  Konvergující technologie

  Ekonomický rozvoj nanotechnologie


  Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.