Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Vývoj a aplikace mikrotechnologie v ČR, 9/2005
Vydáno dne 23. 08. 2007 (4960 přečtení)

Mikrotechnologie úzce souvisejí s nanotechnologiemi. Tato oblast je v ČR předmětem nejen výzkumu, ale ve velké míře již předmětem řady aplikací. V publikaci je charakterizován obor mikrotechnologií, pracoviště zabývající se výzkumem i výrobní společnosti.

„Výzkum a aplikace mikrotechnologií v České republice“, autoři T.Prnka, J.Shrbená, vyd. Repronis, Ostrava, 9/2005, ISBN 80-7329-097-9.

Publikace byla zpracovaná v rámci řešení projektů OK 446 a OK 452 programu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které řešili Česká společnost pro nové materiály a technologie a Svaz průmyslu a dopravy.

OBSAH

1. ÚVOD

2. CHARAKTERISTIKA OBORU
2.1 Definice a názvosloví
2.2 Nomenklatura
2.3 Metodika provedeného průzkumu

3. VÝZKUM A VÝVOJ MIKROTECHNOLOGIÍ V ČR
3.1 Ústavy AV ČR
3.2 Univerzita Karlova
3.3 Masarykova univerzita v Brně
3.4 České vysoké učení technické v Praze
3.5 Vysoké učení technické v Brně
3.6 VŠB – Technická univerzita v Ostravě
3.7 Univerzita Palackého v Olomouci
3.8 Univerzita Pardubice
3.9 Vysoká škola Chemicko-technologická v Praze
3.10 Technická univerzita v Liberci
3.11 Západočeská univerzita v Plzni
3.12 Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
3.13 Výzkumná a vývojová pracoviště soukromého sektoru

4. VÝROBNÍ SPOLEČNOSTI
4.1 Velké podniky
4.2 Malé a střední podniky

5. PŘEHLED VÝZKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH ČINNOSTÍ
5.1 Pracoviště ústavů AV ČR
5.2 Pracoviště vysokých škol
5.3 Výzkumná a vývojová pracoviště soukromého sektoru
5.4 Přehled činnosti výzkumných pracovišť podle kódů

6. PŘEHLED ČINNOSTÍ VÝROBNÍCH SPOLEČNOSTÍ
6.1 Přehled činnosti velkých podniků
6.2 Přehled činnosti malých a středních podniků

7. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ VÝZKUMNÝCH A VÝROBNÍCH ČINNOSTÍ V OLBASTI MIKROTECHNOLOGIÍ
7.1 Výzkum a vývoj
7.2 Výrobní oblast

8. ZÁVĚRY


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Výzkum nanotechnologií a nanomateriálů v Evropě a USA

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.