Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Konvergující technologie - utváření budoucnosti evropské společnosti, 10/2005
Vydáno dne 23. 08. 2007 (5070 přečtení)

V současné době se ve světě projevují silné tendence ke konvergenci tří technologických oblastí: informační technologie, biotechnologie a nanotechnologie. V publikaci se nachází překlad dokumentu, který byl zpracován jako podklad pro diskusi na evropské konferenci „Converging technologies for a diverse Europe“, konané 14.-15.9.2004 v Bruselu. Konferenci uspořádalo ředitelství K generálního ředitelství pro výzkum a inovace Evropské komise.

„Konvergující technologie – utváření budoucnosti evropské společnosti“, vyd. Repronis, Ostrava, 10/2005, ISBN 80-7329-103-7.

Publikace byla zpracovaná v rámci řešení projektů OK 446 a OK 452 programu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které řešili Česká společnost pro nové materiály a technologie a Svaz průmyslu a dopravy.

OBSAH

PŘEDMLUVA

ÚVOD

ČÁST 1 - OD KT KE KTE — SFÉRY ZÁJMU A OBLASTI VYUŽITÍ
1. Krátká charakteristika konvergujících technologií
2. Definice konvergujících technologií (KT)
3. Meze konvergence
4. Prvek evropského přístupu:KTE
5. Celková charakteristika pravděpodobné aplikace KT

ČÁST 2 - DÙSLEDKY KONVERGENCE
1. Evropský kontext
1.1 Evropské cíle
1.2 Výzkum pro Evropu v roce 2020
1.3 Evropský výzkumný prostor (ERA)
2. Ekonomické možnosti,potřeby společnosti
2.1 Využívání nástroje KTE
2.2 KTE napomáhají integrovat potřeby a ekonomické možnosti
3. Míra rizika
3.1 Druhá strana mince KTE
3.2 Použití,dvojí použití,zneužití
3.3 Zděděná rizika
4. KTE mohou přispět ke koherentnímu veřejnému programu výzkumu

ČÁST 3 - KROKY EVROPY SMÌREM KE KONVERGENCI
1. Výzkumná činnost
1.1 Mobilizace vědomostí a znalostí pro využití v KTE
1.2 Podpora výzkumu prostřednictvím KTE
1.3 Návrhy projektů pro řešení pomocí KTE
1.4 Podpůrný výzkum
2. Infrastruktura výzkumu
2.1.Rozšiřování sféry působení konvergence (WiCC)
2.2.Důraz na interdisciplinaritu
2.3.Hodnocení a posuzování KTE
2.4.Proaktivní vzdělávání
3. Řízení výzkumu
4. Předpově pro Evropu

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
1. Realizace KTE :Vize a strategie
2. Využití dynamiky konvergence:nové výzkumné programy
3. Rozvoj rámce pro KTE :Výzkum a podpůrné prostředí
4. Zacházení s KTE :Etika a posílení sociální oblasti


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Konvergující technologie - utváření budoucnosti evropské spo

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.