Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Bionanotechnologie, nanobiotechnologie, nanomedicína, 9/2006
Vydáno dne 23. 08. 2007 (10025 přečtení)

Publikace, psaná „techniky především pro techniky a studenty technických škol“, podává stručný přehled pravděpodobně nejperspektivnější oblasti nanotechnologie. Jsou zde podány informace jak biologie a biotechnologie ovlivňují nanotechnologie a rovněž, jak nástroje nanotechnologií a nanomateriály nacházejí využití v biotechnologiích a medicíně.

„Bionanotechnologie, nanobiotechnologie, nanomedicína“, autoři T.Prnka, K.Šperlink, vyd. Repronis, Ostrava, 9/2006, ISBN 80-7329-134-7.

Publikace byla zpracovaná v rámci řešení projektů OK 446 a OK 452 programu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které řešili Česká společnost pro nové materiály a technologie a Svaz průmyslu a dopravy.

OBSAH

1. ÚVOD

2. MOLEKULÁRNÍ BIOTECHNOLOGIE
2.1. Biovýroba
2.2. Monoklonální protilátky
2.3. Buněčné kultury
2.3.1. Buněčné kultury rostlin
2.3.2. Buněčné kultury hmyzu
2.3.3. Buněčné kultury savců
2.4. Technologie rekombinace DNA
2.5. Klonování
2.5.1. Molekulární klonování
2.5.2. Buněčné klonování
2.5.3. Klonování zvířat
2.6. Proteinové inženýrství
2.7. Biosenzory
2.8. Otisky DNA (fingerprinting)

3. NANOTECHNOLOGIE

4. BIOTECHNOLOGIE → NANOTECHNOLOGIE
4.1. Lekce z přírody – molekulární biologie
4.2. Biologické stavební částice
4.2.1. Nukleové kyseliny (DNA, RNA)
4.2.2. Proteiny a peptidy
4.2.3. Lipidy
4.2.4. Polysacharidy
4.3. Biologické nano- a mikrostruktury
4.3.1. Strategie vytváření struktur na molekulární úrovni
4.3.2. Biologické prostředí v nanorozměrech
4.3.3. Hierarchické uspořádání
4.3.4. Biomineralizace
4.3.5. Biologické membrány
4.3.6. Molekulární kanály a pumpy
4.3.7. Molekulární motory
4.3.8. Molekulární továrna – buňka
4.3.9. Aplikace biomolekul a biosystémů v nanotechnologiích – bionanotechnologie

5. NANOTECHNOLOGIE → BIOTECHNOLOGIE, BIOFARMACIE A MEDICÍNA
5.1. Moderní zobrazovací a analytické metody a přístroje
5.1.1. Optické zobrazování a analýza
5.1.2. Elektronová mikroskopie a analýza
5.1.3. Mikroskopie skenující sondou
5.1.4. Rtg. diagnostika a nukleární zobrazování
5.1.5. Lékařská sonografie
5.1.6. Vybrané molekulárně – biologické analytické techniky
5.2. Nanobiosenzory
5.2.1. Senzory s nosníkovým uspořádáním
5.2.2. Senzory na bázi nanotrubic
5.2.3. Senzory na bázi nanodrátů
5.2.4. Bio-bar Code (biologický čarový kód)
5.3. Nanomateriály
5.3.1. Nanočástice pro biomolekulární diagnostiku
5.3.2. Uhlíkové nanomateriály
5.3.3. Nanočástice hydroxyapatitu (nanoHAP)
5.3.4. Nanočástice stříbra
5.3.5. Dendrimery
5.3.6. Ormosily
5.3.7. Polymerní nanovlákna
5.3.8. Nanoporézní materiály
5.3.9. PEG – poly(etylen glykol)
5.4. Biotechnologie, farmacie a nanotechnologie
5.4.1. Příspěvek biotechnologií k farmakologii a farmacii
5.4.2. Současná praxe při objevování léků
5.4.3. Stručný popis postupu přo objevování nových léků
5.4.4. Možnosti aplikace mikro- a nanotechnologií
5.4.5. Cílená doprava léků do organizmu
5.5. Nanomedicína
5.5.1. Přehled oblastí nanomedicíny
5.5.2. Zobrazovací a diagnostické metody a zařízení
5.5.3. Tkáňové inženýrství
5.5.4. Přínos nanotechnologií k terapii rakoviny

6. ZÁVĚR

Autoři: T.Prnka, K.ŠperlinkCelá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Bionanotechnologie, nanobiotechnologie, nanomedicína

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.