Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Nanotechnologie v zemědělství a potravinářství - zpráva www.nanoforum.org
Vydáno dne 01. 08. 2007 (5901 přečtení)

Současná světová populace čítá 6,6 miliard lidí, z nichž přes 60 % žije v Asii. Zatímco lidé v rozvojových zemích čelí nedostatku potravin a musí se tudíž zaměřovat na vývoj plodin odolných vůči suchu a škůdcům a poskytujících vysoké výnosy, v rozvinutých zemích je potravin přebytek a lidé zde mají rostoucí zájem o biopotraviny, čerstvé potraviny a potraviny se zdravou nutriční hodnotou. Pro ilustraci lze uvést příklad Velké Británie, kde potravinářský průmysl sice roste ročně o 5,2 %, ale zato poptávka po čerstvých a zdravých potravinách se v posledních létech zvyšovala ročně o 10%. Právě při pěstování, zpracování a uchování potravin nalézají nanotechnologie svá nová uplatnění.

Zemědělství
Tzv. precizní zemědělství usiluje o maximální výstupy, tj. vysoké výnosy plodin, při minimálních vstupech, tj. při malém dávkování hnojiv, pesticidů, herbicidů atd. Proto se monitorují vlastnosti a stav půdy a vývoj plodin a podle toho volí postupy hnojení, zavlažování atd. Využívá se přitom výpočetní techniky, družicových monitorovacích systémů (GPS) a dálkově ovládaných senzorových zařízení.

Právě zde nacházejí uplatnění nanotechnologie, a to především formou autonomních bezdrátových nanosenzorů napojených na družicový systém a rozmístěných po polích, kde monitorují v reálném čase půdní podmínky a růst plodin. Takováto situace je v některých částech USA a Austrálie. Např. některé kalifornské vinice produkují za těchto podmínek hrozny vynikající kvality. I když jsou počáteční náklady spojené s instalací senzorových zařízení vysoké, investice se vyplácejí díky vysoké kvalitě vín promítnuté do vysokých tržních cen těchto vín.

Masové používání pesticidů v druhé polovině 20. století sice celosvětově vedlo k vyšším zemědělským produkcím, ale odhalení toxicity DDT způsobilo, že se hledají nové cesty obrany úrody proti škůdcům při zachování vysokých výnosů. Jednou z metod je výroba a používání zapouzdřených pesticidů a herbicidů s řízeným uvolňováním aktivních látek. Je to podobné uplatnění nanotechnologií, jaké známe z nanomedicíny, kde jsou předmětem velkého zájmu cílená léčiva, tedy léčiva vázaná na vhodné nosiče (např. zapouzdřená) dopravovaná k nemocným místům v těle, kde nastává řízené uvolňování aktivní látky.

Řada firem vyrábí přípravky obsahující nanočástice o rozměrech 100 – 250 nm, které se rozpouštějí ve vodě lépe než běžné prostředky, a tím dosahují vyšší účinnosti přípravků. Jiné firmy používají vodní nebo olejové emulse nanočástic pesticidů a herbicidů a vpravují je do gelů, krémů, kapalin a dalších médií, které pak slouží jako preventivní, léčebné nebo ochranné prostředky pro sklizeň plodin. Např. jedna z největších agrochemických společností Syngenta tímto způsobem vyrábí rostlinný růstový regulátor pro trávníky sportovišť, tak aby vydržely celé vegetační období a nebyly ničeny vedrem, suchem, chorobami a provozem, a prostředek proti škodlivému hmyzu ohrožujícímu produkci bavlny, rýže, burských oříšků a soji.

Předmětem výzkumu jsou systémy pro řízené uvolňování hnojiv a pesticidů do půdy, které mají reagovat na změny okolního prostředí a které mají být ovládány magnetickým polem, teplem, ultrazvukem, vlhkostí apod. Výzkum je dále zaměřen na to jak zajistit efektivnější využívání vody, hnojiv a pesticidů rostlinami, aby se tak snížil dopad zemědělské výroby na životní prostředí. Na výzkumu se kromě malých firem podílejí i světové firmy jako např. LG, BASF, Honeywell, Bayer, Mitsubishi, DuPont a další.

další strana


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: časopis ECHO

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.