Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Nanověda a nanotechnologie: Akční plán pro Evropu 2005 - 2009, COM (2004) 338
Vydáno dne 24. 08. 2007 (4575 přečtení)

Komise EU připravila tento akční plán, který obsahuje řadu z řetelně definovaných a vzájemně propojených kroků pro okamžitou realizaci bezpečné, ucelené a odpovědné strategie nanověd a nanotechnologií, založené na prioritních oblastech stanovených ve zmíněném sdělení. Pokud jde o nanobiotechnologii, doplňuje tento akční plán dokument Biologické vědy a biotechnologie – strategie pro Evropu 6 , který byl rovn ě ž vypracován Komisí. Komise vyzývá Evropský parlament a Radu, aby tento akční plán schválily, a členské státy vyzývá, aby přispěly k jeho rychlému uskutečnění.

OBSAH

1. VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE: EVROPA POTŘEBUJE ZNALOSTI
1.1. Komise:
1.2. Komise vyzývá členské státy, aby:

2. INFRASTRUKTURA A EVROPSKÉ PÓLY EXCELENCE
2.1. Komise:
2.2. Komise vyzývá členské státy, aby:

3. MEZIOBOROVÉ LIDSKÉ ZDROJE: EVROPA POTŘEBUJE TVOŘIVOST
3.1. Komise:
3.2. Komise vyzývá členské státy, aby:

4. PRŮMYSLOVÉ INOVACE: OD ZNALOSTÍ K TRHU
4.1. Komise:
4.2. Komise vyzývá členské státy, aby:

5. INTEGRACE SPOLEČENSKÉHO ROZMĚRU: REAKCE NA OČEKÁVÁNÍ A OBAVY
5.1. Komise:
5.2. Komise vyzývá členské státy, aby:

6. VEŘEJNÉ ZDRAVÍ, BEZPEČNOST, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A SPOTŘEBITELŮ
6.1 Komise
6.2 Komise vyzývá členské státy, aby:

7. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
7.1. Komise
7.2 Komise vyzývá členské státy, aby:

8. PROVÁDĚNÍ SOUDRŽNÉ A VIDITELNÉ STRATEGIE NA EVROPSKÉ ÚROVNI


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Komise evropských společenství

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.