Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Nomenklatura nanotechnologií
Vydáno dne 24. 08. 2007 (22017 přečtení)

Nanovědy a nanotechnologie představují koncepčně nový přístup k pochopení a využití těch vlastností hmoty, jež kriticky závisí na rozměrech v řádu nanometrů.

Nanověda je studium jevů a manipulace s materiály na atomové, molekulární a supramolekulární úrovni, kde se vlastnosti výrazně liší od vlastností ve větších rozměrových škálách.
Nanotechnologie jsou projektování, charakterizace, produkce a aplikace struktur, zařízení a systémů řízením tvarů a rozměrů v nanometrické škále.

Uvedené definice byly zformulovány v rámci zpracovávání britské studie „Nanoscience and Nanotechnologies: Opportunities and Uncertainties“ v roce 2004.
Definovat tuto interdisciplinární vědní oblast a technologie je důležité pro jejich odlišení od klasických vědních a technických disciplin. Proto se často používají slova s předponou nano-, jako např. nanomateriály, nanomedicína, nanobiotechnologie, nanoanalytika, nanoelektronika a řada dalších, ale i nanochemie a nanofyzika, což může být někdy zavádějící. Na druhé straně, mnoho autorů, institucí a podniků nepoužívá pro označení své práce v oboru nanometrů předponu nano-, což stěžuje identifikaci náplně jejich činnosti a může vést k nepřesným výsledkům prováděného průzkumu.

Pro charakterizování oboru se na této stránce používá následující nomenklatura:

Nanotechnologie – nomenklatura

1.Nanomateriály
a) Nanopráškové materiály, nanočástice, kvantové tečky, nanovlákna
b) Kompozitní materiály obsahující nanočástice
c) Materiály s uhlíkovými nanotrubicemi nebo fullereny
d) Tenké vrstvy, nanovrstvy, nanopovlaky
e) Nanostrukturní kovy a slitiny
f) Nanokeramika
g) Polymerní nanokompozity, polymerní nanomateriály

2. Nanotechnologie pro ukládání a přenos informací, mikro- a nanoelektronika
a) Nanoelektronika, materiály a zařízení
b) Nanofotonika
c) Optické materiály, struktury a zařízení
d) Magnetické materiály a zařízení, spintronika
e) Organická fotonika, bioelektronika
f) MEMS, NEMS

3. Nanobiotechnologie, nanomedicína
a) Zapouzdřování léků
b) Cílená doprava léků
c) Tkáňové inženýrství
d) Biokompatibilní a bioanalogické materiály a vrstvy
e) Molekulární analýza, analýza DNA
f) Biologicko-anorganické rozhraní a hybridy
g) Diagnostika, molekulární rozpoznávání

4. Nanotechnologie pro aplikaci v senzorech
a) Senzory využívající nanomateriály
b) Biomolekulární senzory

5. Nanotechnologie pro (elektro) chemické technologie zpracování
a) Filtrace, membrány, molekulární síta, zeolity
b) Katalýza nebo elektrody s nanostrukturními povrchy
c) Chemická syntéza, supramolekulární chemie

6. Dlouhodobý výzkum s širokou oblastí aplikace
a) Self-assembly (samosestavování)
b) Kvantová fyzika, kvantové jevy v nanorozměrech, nanofyzika
c) Nano- a mezoskopické systémy
d) Chemické materiály a procesy - nanochemie
e) Ultra-přesné inženýrství

7. Přístroje a zařízení, výzkum a aplikace technologií
a) Analytické přístroje, metody, techniky a výzkum
b) Výroba (příprava) nanoprášků (nanočástic) a jejich zpracování
c) Zařízení a metody pro vytváření vrstev a povlaků
d) Zařízení a metody vytváření objektů (patterning., ECAP, vytváření vláken ap.)
e) Ultra-přesné obrábění, nanometrologie

8. Zdravotní, ekologické, etické, sociální a jiné aspekty nanotechnologií
a) Toxicita nanočástic
b) Ekologické aspekty
c) Sociální a etické aspekty
d) Standardizace
e) Patentování
f) Prognózy, foresight
g) Popularizace nanotechnologie
h) Obchod s nanovýrobky


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.