Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. (BTÚ)
Vydáno dne 24. 08. 2008 (8066 přečtení)Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, IČO 8665203

Stručná charakteristika ústavu.
Předmětem hlavní činnosti BTÚ je vědecký výzkum v oblasti přípravy transgenních produkčních buněčných linií, zvířat a rostlin, molekulárních základů závažných zánětlivých, nádorových a infekčních onemocnění, biochemie a buněčné biologie reprodukce, biologie působení látek na buněčné funkce, biochemie proteinových interakcí, genetického, buněčného a proteinového inženýrství a buněčné imunologie. V této souvislosti je rozvíjen výzkum vazebných interakcí mezi proteiny, diagnostických principů založených na polymerázové řetězové reakci, interakcí cytokinů s receptory a T lymfocytárních odpovědí na vakcinaci. Předmětem výzkumu jsou dále postupy vedoucí k přípravě rekombinantních diagnostických a terapeutických proteinů. BTÚ vznikl 1.1.2008 odštěpením Biotechnologického sektoru z Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. Spolu s pracovníky přešly do nového ústavu i řešené výzkumné projekty. BTÚ má v současné době 6 vědeckých laboratoří:
• Laboratoř diagnostiky pro reprodukční medicínu – (vedoucí J.Pěknicová)
• Laboratoř inženýrství vazebných proteinů – (P.Šebo)
• Laboratoř diagnostiky autoimunitních onemocnění – (Š.Růžičková)
• Laboratoř molekulární terapie – (J.Neužil)
• Laboratoř chemické genetiky – (P.Bartůněk)
• Laboratoř genové exprese – (M.Kubista)
Pověřeným ředitelem je Ing. Peter Šebo, CSc.

Zaměření výzkumu a vývoje.
V prvém roce založení BTÚ je pozornost zaměřena na řešení výzkumného záměru AV0Z50520701 „Vybudování biotechnologického ústavu AV ČR“, 1/07-12/2013, řešitel Ing. Peter Šebo, CSc., který obsahuje i řešení problémů souvisejícími s bionanotechnologiemi a řešení 14 programových projektů. Rok 2008 – 3,086/3,086, nomenklatura – oblast 3, podíl výzkumu nanotechnologií - 10 %.
Hlavním cílem výzkumného záměru je vybudovat základy nového samostatného Biotechnologického ústavu AVČR (BTÚ AVČR), jehož primární náplní bude soustředěný biotechnologicky orientovaný aplikovaný výzkum a vývoj, v úzké spolupráci s realizačními subjekty. Základním věcným záměrem je docílit mezinárodně výrazných a ekonomicky významných aplikačních výsledků, a to předevších v následujících tematikách: diagnostika pro reprodukční medicínu; vývoj rekombinantních antigenů, vakcín, protilátek a dalších diagnostik a terapeutik; vývoj pokročilých analytických a preparativních metod pro praktické biotechnologické aplikace; aplikovaná chemická genetika; příprava transgenních zvířat.
V BTÚ se koordinují dva projekty programu „Nanotechnologie pro společnost“.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.
a) Projekty řešené ústavem:
- Projekt AV ČR KAN200520702 „Nanoimunosenzory pro detekci cytokinů“, 1/2007-12/2011, řešitel Ing. Peter Šebo, CSc.
- Projekt AV ČR KAN200520703 „Použití ultrazvuku v nanomedicíně“, 1/2007-12/2011, řešitel Doc. Ing. Jiří Neužil, CSc.

Experti/obor.
- Doc. Ing. Jiří Neužil, CSc. – molekulární terapie
- Ing. Peter Šebo, CSc. - molekulární biologie bakteriálních patogenů

Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.