Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Technologické centrum AV ČR (TC AV ČR)
Vydáno dne 25. 08. 2008 (6602 přečtení)Rozvojová 135,165 02 Praha 6
www.tc.cz

Stručná charakteristika pracoviště
Technologické centrum AV ČR je sdružením právnických osob – 5 ústavů Akademie věd ČR (jsou to: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., , Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. a Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.) a společnosti Technology management s.r.o.
Ředitelem TC je Ing. Karel Klusáček, PhD., MBA.
TC je řešitelem projektu MŠMT OK 468 "Národní informační centrum pro evropský výzkum - NICER",1/2006-12/2009. Prostřednictvím svého týmu národních kontaktních bodů (NCP) poskytuje informace a poradenství českým institucím k rámcovým programům EU, monitoruje českou účast v těchto programech pro potřeby státní správy, příp. Evropské komise a vyvíjí publikační činnost zejména ve svém časopise ECHO a své knižnici VADEMECUM k rámcovým programům.
Na projekt NICER úzce navazuje další projekt Technologického centra OK08005 "Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj - CZELO", 1/2008-12/2012. CZELO má sídlo v Bruselu a jeho cílem je podpora úspěšného zapojení českého výzkumu do evropské spolupráce.
TC zpracovává studie a projekty zaměřené na přípravu podkladů pro strategické dokumenty na národní a regionální úrovni. Jsou to zejména analytické a výhledové studie pro státní správu, koordinace národních projektů typu foresight v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a příprava regionálních inovačních strategií. Je vydáván časopis ERGO zaměřený na analýzy a trendy výzkumu, technologií a inovací.
TC je jedním ze zakládajících členů sdružení "Technologické inovační centrum ČKD Praha", které vypracovalo a koordinuje projekt rekonstrukce bývalé tovární haly ČKD na Inovační centrum a podnikatelský inkubátor v Praze 9.

Činnost v oblasti nanotechnologií/nanomateriálů.
- Informační činnost, poradenství a monitorování v prioritě NMP 7. RP
- Tvorba studií z různých oblastí nanotechnologií a jejich aplikací
- Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti nanověd a nanotechnologií
- Propagace nanotechnologií
- Podpora výuky nanotechnologií

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.
- Projekt 7. RP "FramingNano - International multi-stakeholder dialogue platform framing the responsible development of Nanosciences and Nanotechnologies", 2008-2009, Technologické centrum je partner.
- Projekt 7. RP "ObservatoryNANO - European observatory for science-based and economic expert analysis of nanotechnologies, cognisant of barries and risks, to engage with relevant stakeholders regarding benefits and opportunities", 2008-2011, Technologické centrum je partner
- Český projekt Operačního programu OP RLZ "Příprava nového multidisciplinárního předmětu - NANOTECHNOLOGIE", 6/2006-6/2008, koordinátorkou je Doc. RNDr. Jitka Kubátová, CSc.
Cílem projektu je příprava jednosemestrálního multidisciplinárního kurzu „Nanotechnologie“ včetně skript pro posluchače bakalářského studia a realizace tohoto kurzu na čtyřech fakultách českých vysokých škol, které jsou partnery projektu.

Partneři:
- Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze,
- Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně,
- Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci,
- Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci,
- Česká společnost pro nové materiály a technologie

Experti:
- Doc. RNDr. Jitka Kubátová, CSc. - informační činnost, poradenství, koordinační činnost, propagace a mezinárodní spolupráce v oboru nanotechnologií
- Mgr. Alexandr Prokop - národní kontaktní bod (NCP) pro prioritu NMP (nanotechnologie, materiály, výrobní technologie) 7. rámcového programu EU: informační činnost, poradenství, koordinační činnost, propagace a mezinárodní spolupráce
- Ing. Rudolf Fryček, PhD - národní expert pro nanotechnologie v DG Research Evropské komise
- MUDr. Jiří Vaněček, DrSc. - expertíza v nanobiotechnologiích

Zpět

Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.