Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Ústav fyziky materiálů AV ČR (ÚFM AV ČR)
Vydáno dne 25. 08. 2008 (9105 přečtení)Žižkova 22, 606 62 Brno, IČO 68081723
www.ipm.cz

Stručná charakteristika pracoviště
Ústav vznikl z Laboratoře pro studium vlastností kovů ČSAV, která byla zřízena k 1. 1. 1955 a s účinností od 1. 1. 1963 přeměněna na Ústav vlastností kovů ČSAV. K 1. 1. 1969 byla provedena změna názvu na Ústav fyzikální metalurgie ČSAV. Současný název byl přijat k 1. 1. 1994. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí.
Činnost ústavu je zaměřena na interdisciplinární oblast vědy o materiálech. Těžiště jeho aktivity spočívá převážně v základním výzkumu kovových materiálů. Ústav se orientuje na fyzikální podstatu procesů probíhajících v kovových materiálech při creepu, únavě a inter-akci creepu s únavou a při jiných typech mechanického zatěžování a na výzkum struktury a vybraných fyzikálních vlastností materiálů. V obou těchto oblastech výzkumu je cílem objasnit vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními charakteristikami. Výzkumná činnost probíhá ve dvou odděleních, jež jsou rozdělena na skupiny:

• Oddělení mechanických vlastností (vedoucí L. Kunz)
- Skupina creepu kovových materiálů (K. Milička)
- Skupina pokrokových vysokoteplotních materiálů (V. Sklenička)
- Skupina vysokocyklové únavy (P. Lukáš)
- Skupina nízkocyklové únavy (J. Polák)
- Skupina křehkého lomu (I. Dlouhý)

• Oddělení struktury (M. Svoboda)
- Skupina difúze a termodynamiky (J. Čermák)
- Skupina struktury fází (M. Svoboda)
- Skupina elektrických a magnetických vlastností (O. Schneeweiss)
Ředitelem ůstavu je Doc. RNDr. Petr Lukáš, CSc.

Zaměření výzkumu a vývoje.
V letech 2005–2010 je výzkum v ÚFM AV ČR zaměřen především na řešení jednoho výzkumného záměru a v roce 2008 na řešení 48 programových projektů.
- Výzkumný záměr AV0Z20410507 „Fyzikální vlastnosti pokročilých materiálů ve vztahu k jejich mikrostruktuře a způsobu přípravy“, 1/2005-12/2010, řešitele Doc. RNDr. Petr Lukáš, CSc., celkové náklady na celou dobu řešení 561,855 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 561,639 mil. Kč. Rok 2008 – 20,590/20,590, nomenklatura – oblast 1, podíl výzkumu nanotechnologií - 30 %.
Cíle řešení:
Fyzikální vlastnosti následujících pokročilých materiálů jsou experimentálně a teoreticky studovány ve vztahu k jejich mikrostruktuře a způsobu přípravy: ultrajemnozrnné, mikrokrystalické, nanokrystalické a amorfní materiály; intermetalika; monokrystaly superslitin; pokročilé ocele; pokročilé Mg, Fe a Ni slitiny; paměťové slitiny; kompozity a nanokompozity; kovové lamináty; bezolovnaté pájky; magnetické polovodiče; polokovové magnety; magnetické multivrstvy; silicidy transitivních kovů. Cílem je objasnit, popsat a kvantifikovat mechanizmy procesů a vývoje mikrostruktury probíhající v pokročilých materiálech během creepu, únavy a lomu. Difúze, termodynamika, struktura fází, elektrické a magnetické charakteristiky jsou studovány v relevantním rozsahu teplot. To vše přispěje do celosvětové pokladnice znalostí o pokročilých materiálech (mechanizmy procesů, databáze experimentálních dat a vlastností) a následně k optimalizaci jejich přípravy.
Výzkumná činnost související s nanotechnologiemi se provádí ve Skupině pokrokových vysokoteplotních materiálů (V. Sklenička, J.Dvořák, P.Král), ve Skupině vysokocyklové únavy (L. Kunz), ve Skupině struktury fází (J. Buršík), ve Skupině difúze a termodynamiky (V.Rothová) a ve Skupině elektrických a magnetických vlastností (O. Schneeweiss, Y. Jirásková, M.Šob).

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií a nanomateriálů.
a) Projekty řešené ústavem:
- Projekt GA ČR GA106/08/1440 „Nanočástice na bázi železa a oxidů železa pro magnetické separační procesy“, 1/2008-12/2011, řešitel Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
. Projekt GA AV ČR KJB200410801 „Studium nano-strukturních materiálů konsolidovaných z práškových kompaktů technikou ECAP“, 1/2008-12/2010, řešitel Ing. Jiří Dvořák, PhD.
- Projekt MŠMT programu mezinárodní spolupráce KONTAKT 1P05ME804 „Únavové vlastnosti ultrajemnozrnných slitin mědi a hořčíku“, 1/2005–12/2008“, řešitel Prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc.
- Projekt MŠMT, program COST OC 147 „Mnohoúrovňové modelování struktury a vlastností nanodrátů“, 3/2006-12/2009, řešitel Prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.

b) Vybrané projekty, na jejichž řešení ústav spolupracuje:
- Projekt MŠMT, program „Výzkuná centra“ 1M0512 „Centrum výzkumu práškových nanomateriálů“, 1/2005–12/2009, řešitel Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., příjemce Univerzita Palackého v Olomouci. Spoluřešiteli za ÚFM jsou Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc. a Ing. Bořivoj Million, DrSc.
- Projekt GA ČR GA202/08/0178 „Syntéza magnetických nanočástic na bázi Fe v nízkoteplotním mikrovlnném plazmatu“, 1/2008-12/2010, řešitel Mgr. Vít Kudrle, PhD., Masarykova univerzita v Brně, přírodovědecká fakulta, řešitelem za ÚFM je Ing. Bohumil David.
- Projekt GA AV ČR IAA100100616 „Elektronová struktura a fyzikální vlastnosti materiálů pro nanoelektroniku“, 1/2006-12/2009, řešitel RNDr. Václav Drchal, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za ÚFM je RNDr. Ilja Turek, DrSc.

Experti/obor.
- Prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. – ultrajemnozrnné materiály připravené extrémní plastic-kou deformací (ECAP), nanokompozitní materiály a vrstvy, mechanické vlastnosti a mikro-struktura nanomateriálů
- Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc. – nanokrystalické materiály kovů, oxidů a intersticiálních sloučenin, nanokompozity, struktura, fázové složení, elektrické a magnetické vlastnosti
- Ing. Yvonna Jirásková, CSc. – nanokrystalické materiály připravené řízenou krystalizací amorfních slitin, struktura, fázové složení, elektrické a magnetické vlastnosti
- RNDr. Jiří Buršík, CSc. – elektronová mikroskopie nanostruktur připravených plazmovými technologiemi

Zpět

Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.