Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Ústav fyziky plazmatu AV ČR (ÚFP AV ČR)
Vydáno dne 25. 08. 2008 (7278 přečtení)Za Slovankou 3, 182 21 Praha 8, IČO 61389021
www.ipp.cas.cz

Stručná charakteristika pracoviště.
Ústav byl zřízen k 1. 1. 1959 pod názvem Ústav vakuové elektroniky ČSAV. V souvislosti s dalším vývojem zaměření byl přijat k 1. 1. 1964 nynější název ústavu. Od 1. 1. 2006 se k ústavu připojila Vývojová optická dílna AV ČR v Turnově. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí. Ústav provádí výzkum a vývoj řízeného termojaderného slučování, využití elektrických výbojů, generátorů plazmatu, interakce plazmatu s jinými skupenstvími hmoty, likvidace odpadů v proudu plazmatu, procesů plazmového stříkání a řešení dalších problémů souvisejících s plazmatem. Výzkum probíhá v 5 odděleních:
• Oddělení tokamaku (vedoucí J. Stöckel)
• Oddělení impulzních plazmových systémů (K. Koláček)
• Oddělené termického plazmatu (M. Hrabovský)
• Oddělení materiálového inženýrství (P. Chráska sen.)
• Oddělení laserového plazmatu (J. Ullschmied)
• Oddělení optické diagnostiky (Z. Melich)
Ředitelem ústavu je Prof. Ing. Dr. Pavel Chráska, DrSc.

Zaměření výzkumu a vývoje.
V letech 2005–2010 je výzkum zaměřen na problematiku jednoho výzkumného záměru a v roce 2008 na řešení 25 programových projektů.
- Výzkumný záměr AV0Z20430508 "Fyzikální a chemické procesy v plazmatu a jejich aplikace"1/2005-12/2010, řešitel Prof.Ing,Dr, Pavel Chráska,DrSc., celkové náklady na celou dobu řešení 610,147 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 607,155 mil. Kč. Rok 2008 – 7,575/7,572, nomenklatura – oblast 7c, podíl výzkumu nanotechnologií - 10 %.

Cíle řešení.
Plazma se ve 21.stol. stává stále důležitější a zasahuje do mnoha oblastí života. Počínaje jadernou fúzí přes plazmové technologie, plazmochemii, až po laserové plazma a využití výbojů v plazmatu. Pro lepší kontrolu těchto aplikací plazmatu je třeba dobře porozumět mnoha základním fyzikálním a chemickým procesům. Proto budou generovány různé typy plazmatu a vyvíjeny nové metody jejich studia. Cílem je popsat chování horkého plazmatu v tokamacích, hustého nebo nerovnovážného plazmatu ve výbojích, termického plazmatu a jeho interakce s ostatními skupenstvími. Experimentální měření budou konfrontována s teoretickými výpočty a numerickým modelováním. Výsledky budou mít přímý dopad do řady oborů, počínaje účastí na projektu ITER, přes ekologické metody čištění, generaci měkkého RTG záření, plasmové technologie a plazmovou likvidaci odpadů po vývoj nových materiálů pro extrémní podmínky použití.
V oblasti výzkumu nanotechnologií je v současné době předmětem prací: - Vytváření amorfních a nanokrystalických povlaků i samonosných částí z keramických materiálů pomocí plazmového stříkání s vodou stabilizovaným plazmovým hořákem (WSP), při kterém dochází k velmi rychlému tuhnutí a vzniku nerovnovážných struktur.
- Produkce nanokrystalických keramických částí pomocí řízené krystalizace při vhodném tepelném zpracování z původně amorfních částí obsahujících vícesložkový keramický materiál s eutektickým bodem.
- Produkce obecných plazmových nástřiků, jejichž základní stavební jednotkou je tenký kruhový disk, tzv. splat, který je běžně tvořen rovnoběžně uspořádanými sloupcovými zrny běžícími napříč tloušťkou splatu. Průřez sloupcových zrn ve splatu je typicky v řádech desítek nanometrů.
Výzkum zaměřený na nanotechnologie probíhá v omezeném rozsahu v Oddělení materiálového inženýrství (T.Chráska) a Oddělení impulsních plazmových systémů (K.Koláček)

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.
- Projekt MŠMT programu „Nanotechnologie pro společnost“ KAN300430651 „Nanokrystalizace plazmových nástřiků na bázi eutektických směsí keramik“, 7/2006–12/2009, řešitel Ing. Tomáš Chráska, PhD.
- Spolupráce na projektu MŠMT, program „Nanotechnologie pro společnost“, KAN300100702 „Vytváření a charakterizace nanostruktur rentgenovými lasery“, řešitel Ing. Bedřich Rus, Dr., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, řešitelem za ÚFP je RNDr. Karel Koláček, CSc.

Experti/obor.
- Ing. Tomáš Chráska, PhD. – transmisní elektronová mikroskopie, plazmově stříkané vrstvy (především nanokrystalické keramiky), polovodičové nanostruktury
- Prof. Ing. Dr. Pavel Chráska, DrSc. – strukturní a fázové transformace

Zpět

Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.