Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR (ÚSBE AV ČR)
Vydáno dne 02. 10. 2008 (7957 přečtení)Na Sádkách 7, 370 05 České Budějovice, IČO 67179843
www.usbe.cas.cz

Stručná charakteristika ústavu.

Ústav byl zřízen k 1. 4. 1993. Je pokračovatelem části vědecké aktivity bývalého Ústavu systematické a ekologické biologie ČSAV v Brně a Ústavu krajinné ekologie ČSAV v Českých Budějovicích. Na základě evaluace a změny hlavních oborů vědecké činnosti byl usnesením Akademické rady AV ČR ústav ke dni 1. 7. 2005 přejmenován na Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí.
Hlavním předmětem činnosti ústavu vědecký výzkum zaměřený na analýzu toků energie, látek a informací uvnitř biologických systémů. Výzkumná činnost ÚSBE se orientuje na systémový přístup výrazně spojený s metodologickou náplní širšího oborového pojmu systémová biologie/ekologie. Výzkum probíhá ve třech sektorech (Sektor fyzikální biologie, Sektor integrální ekologie, Sektor ekosystémových procesů), které se dělí na oddělení a laboratoře. Výzkum nanotechnologií se provádí v Sektoru fyzikální biologie.
Ředitelem ÚSBE je Prof. RNDr. Michal V. Marek, DrSc.

Zaměření výzkumu a vývoje.

V letech 2005–2010 bude výzkum zaměřen na problematiku jednoho výzkumného záměru a v roce 2008 na řešení 35 programových projektů.
- Výzkumný záměr AV0Z60870520 „Prostorová a funkční dynamika biologických, ekologických a sociálně–ekonomických systémů v interakci s globální změnou klimatu“, 1/2005-12/2010), řešitel Prof.RNDr. Michal V. Marek, DrSc., celkové náklady na celou dobu řešení 234,120 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 214,160 mil. Kč. Rok 2008 – 1,571/1,571, nomenklatura – oblast 3, podíl výzkumu nanotechnologií - 5 %.

Předmětem výzkumného záměru je studium životního prostředí jako přírodně–sociálního systému, který se vyvíjí v prostoru a čase. Přírodní systémy jsou charakteristické svou prostorovou a funkční dynamikou, kterou lze v jistém zjednodušení sledovat na základě analýzy toku energie, látek a informací daným systémem. Vliv globální změny je chápán nejen jako významný faktor prostředí ale i jako impuls pro zavádění nových biotechnologií a nanotechnologií. Oddělení biomagnetických technik v Sektoru fyzikální biologie se v oblasti nanotechnologií zabývá přípravou biokompatibilních magnetických kapalin, přípravou, studiem a využitím kompozitních materiálů na bázi biologických struktur (např. mikrobiální buňky, lignocelulózový materiál) modifikovaných magnetickými kapalinami, přípravou a využitím magnetických biopolymerních mikročástic, kde magnetickou složku tvoří magnetické nanočástice a studiem přípravy magnetických biokompatibilních polymerních nanočástic jako potenciálních nosičů léčiv. Hlavní pracovnící I. Šafařík, M. Šafaříková.
Laboratoř nanobiologie v Sektoru fyzikální biologie se v oblasti nanotechnologií zabývá vývojem přístupů a metod pro vysoce rozlišené zobrazování biologických struktur. Hlavním řešeným tématem je zobrazování dynamiky struktury a funkce proteinových komplexů za fyziologických podmínek.
Hlavními výzkumnými nástroji jsou fluorescenční a konfokální mikroskopie a mikroskopie atomárních sil, dynamická silová spektroskopie a skenovací tunelovací mikroskopie. Hlavní pracovník D. Kaftan.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

a) Projekty řešené ústavem: - Projekt GAČR GA206/06/0364 „Dynamika struktury a funkce fotosyntetických membrán“ (1/2006-12/2008), řešitel Mgr. David Kaftan, PhD.
- Projekt MŠMT, program COST OC 108 „Magnetické techniky pro detekci a stanovení xenobiotik ve vodách“, 3/2006-3/2009, (COST 636: Xenobiotics in the Urban Water Cycle, 2006-2008), řešitel Doc. Ing. Ivo Šafařík, DrSc. Při řešení se využívá magnetických nanočástic.
- Projekt MŠMT, program COST OC157 „Magnetická modifikace obnovitelných polymerních materiálů a mikrobiálních buněk“, 3/2007-9/2010, (COST 868, Biotechnical Functionalisation of renewable Polymeric Materials, 2007– 2010), řešitel Doc. Ing. Ivo Šafařík, DrSc. Při řešení se využívá magnetických nanočástic.
- Projekt MPO 2A-1TP1/094 „Magnetické kompozitní materiály“, 11/2006-12/2011, řešitel Doc. Ing. Ivo Šafařík, DrSc.

Experti/obor.

- Doc. Ing. Ivo Šafařík, DrSc. – biomagnetické techniky – příprava magnetických nano- a mikročástic a biokompatibilních magnetických nosičů, vývoj nových metod a aplikací v oblasti biochemie, mikrobiologie, (bio)analytické chemie a biotechnologie
- Ing. Mirka Šafaříková, Ph.D. – biomagnetické techniky – příprava magnetických nano- a mikročástic a biokompatibilních magnetických nosičů, vývoj nových metod a aplikací v oblasti biochemie, mikrobiologie, (bio)analytické chemie a biotechnologie.
- Mgr. David Kaftan PhD. – spektroskopie, mikroskopie, mikroskopie skenovací sondou, fotosyntéza


.


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.