Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UK (2LF)
Vydáno dne 03. 10. 2008 (6981 přečtení)V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
www.lf2.cuni.cz

Stručná charakteristika pracoviště.

2. lékařská fakulta vznikla rozdělením lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Byla zřízena v roce 1953 jako Fakulta dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Akademický senát Univerzity Karlovy 7. 9. 1990 schválil návrh na změnu názvu fakulty na 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Hlavním posláním fakulty je výuka lékařství a vědecké bádání v lékařských vědách. Fakulta je rozdělena na 3 centra, 27 ústavů a 24 klinik. Sektor vědy a výzkumu na 2. LF UK je provázán s vědeckou a výzkumnou činností ve Fakultní nemocnici v Motole. Jedno z center, založených v rámci programu MŠMT „Výzkumná centra“, je „Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad“. Výzkum je do značné míry zaměřen do oblasti nanomedicíny. Práce navazují na činnost obdobného centra, které vyvíjelo činnost v letech 2000–2004.

Zaměření výzkumu a vývoje.

V současné době jsou v 2LF řešeny dva výzkumné záměry, z nichž jeden obsahuje prvky nanobiotechnologie a nanomedicíny. Dále se v roce 2008 řeší 46 programových projektů:

- Výzkumný záměr MSM0021620813 „Molekulární základy dětských nádorových onemocnění a léčebné aplikace“, 1/2005-12/2011, řešitel Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., celkové náklady na celou dobu řešení 166,742 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 124,013 mil. Kč. Rok 2008 – 0,506/0,506, nomenklatura – oblast 3, podíl výzkumu nanotechnologií - 3%.

Nedostatečná nebo nadměrná funkce imunitního systému vede k závažným zdravotním důsledkům. V současné době trpí až 40 % populace některou z chorob, která je důsledkem nepřiměřené reaktivity imunitního systému. Patří sem choroby alergické, autoimunitní, primunodeficience, nádorové choroby a imunitně podmíněné poruchy reprodukce. Pro celou tuto skupinu onemocnění se ve světové vědě začíná razit pojem IMID – Immune-Mediated Inflammatory Disorders. Předmětem výzkumného záměru je studium společných mechanismů, které vedou k výše jmenovaným stavům, a možnostem jejich včasné diagnostiky a léčebného ovlivnění.
Jsou studovány vybrané genetické faktory asociované s poruchami imunity, funkční patogenetické mechanismy vedoucí k poškození organismu, ou diagnostika a možnosti imunoterapie. Celý projekt je členěn do několika základních oblastí – alergické choroby a anafylaxe, primární a sekundární imunodeficience, autoimunitní choroby systémové a orgánově specifické, imunologie nádorová atd.
Výzkum v oblasti nanomedicíny pravděpodobně probíhá v několika ústavech fakulty, nebyly však získány potřebné informace.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

a) Projekty, jejichž příjemcem je fakulta:
- Projekt MŠMT 1M0538 „Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad“, 1/2005-12/2009, řešitelka Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
- Projekt GA ČR GA304/07/1129 „Polarizované kultury hepatocytů a mezenchymových buněk na nanovlákenných vrstvách v experimentálním bioreaktoru“, 1/2007-12/2011, řešitel Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

b) Projekty, na jejichž řešení fakulta spolupracuje:
- Projekt MPO FI-IM4/205 „Nanotechnologie v medicíně - tkáňový nosič pro rekonstrukce pojiva“, 3/2007-9/2010, řešitelka Ing. Jiřina Knotková, CSc, CPN, spol. s r.o., Dolní Dobrouč, spoluřešitelem za 2LF je MUDr. Milan Handl, PhD.

Experti/obor.

- Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. - problematika jaterních přenosů, jaterního selhání a použití bioreaktoru
- Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. - dětská maligní i nemaligní hematologie
- Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. - kmenové buňky, nanočástice, umělé biomateriály, neurovědy
a další pracovníci především z „Centra buněčné terapie a tkáňových náhrad


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.