Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Fakulta strojní (FS ČVUT)
Vydáno dne 03. 10. 2008 (7207 přečtení)Technická 4, 166 07 Praha 6
www.2fs.cvut.cz

Stručná charakteristika pracoviště

Strojírenství jako samostatný obor se na ČVUT začalo vyučovat v roce 1864, a proto je tento rok považován za rok vzniku strojní fakulty. V současné době působí na fakultě 16 ústavů a 7 vědeckých center.

Zaměření výzkumu a vývoje.

V letech 2005-2013 je výzkum a vývoj na FS zaměřen zejména na řešení čtyř výzkumných záměrů, z nichž se žádný nedotýká problematiky nanotechnologií, a v roce 2008 na řešení 93 programových projektů.

Výzkum nanotechnologií se provádí v následujících ústavech fakulty:
Ústav fyziky (B.Sopko, R.Novák, F.Černý, M.Solar)
Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky (M.Růžička, M.Sochor)
Ústav materiálového inženýrství (J.Steidl, V.Starý, J.Rybníček, P.Jurči)
Ústav strojírenské technologie (J.Suchánek)

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

a) Projekty, jejichž příjemcem je fakulta:
- Projekt MŠMT, program KONTAKT ME 837 „Úprava povrchů strojních součástí, uzlů a nástrojů s cílem mnohonásobného prodloužení životnosti s použitím modifikace a nanesením nanostrukturních vrstev i povlaků disperzně zpevněných nanočásticemi“, 3/2006-9/2009, řešitel Doc.Ing. Jan Suchánek, CSc.
- Projekt MŠMT, program KONTAKT ME 862 „Biokompatibilní nanostrukturní povlaky implantátů pro namáhaná spojení“, 3/2006-12/2008, řešitel Doc. RNDr. Rudolf Novák, DrSc.

b) Projekty, na jejichž řešení fakulta spolupracuje:
- Projekt AV ČR KAN201240701 „Nanokompozitní vrstvy a nanočástice vytvářené v nízkotlakém plazmatu pro povrchové modifikace“, 1/2007-12/2011, řešitel Prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc., Univerzita Karlova, MFF, spoluřešitelem za FS ČVUT je Doc. RNDr. Vladimír Starý, CSc.
- Projekt GA AV ČR KJB201240701 „Nanokompozitní vrstvy a nanočástice vytvářené v nízkotlakém plazmatu pro povrchové modifikace“, 1/2007-12/2009, řešitel Ing. Tomáš Polcar, PhD., ČVUT, Fakulta dopravní, za FS ČVUT je spoluřešitelem Ing. Tomáš Vítů.
- Projekt GA ČR GA101/08/0299 „Výzkum inteligentních kompozitových prvků výrobních strojů z ultravysokomodulových vláken a nanočásticemi modifikované matrice“, 1/2008-12/2011, řešitelka Doc. Ing. Václava Lašová, PhD., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, spoluřešitelem za FS ČVUT je Prof. Ing. Milan Růžička, CSc.
- Projekt GA ČR GA106/06/1486 „Vliv nanočástic na porušení a životnost termoplastických kompozitů“, 1/2006-12/2008, řešitel Ing. Robert Válek, PhD., SVÚM, a.s., Praha, spoluřešitelem za FS ČVUT je Ing. Jan Rybníček.
- Projekt GA ČR GA106/06/1576 „Porézní kompozitní materiály s polyamidovou výztuží a siloxanovou matricí s nano-hydroxyapatitem jako biomateriály“, 1/2006-12/2008, řešitel Ing. Karel Balík, CSc., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za FS ČVUT je Doc. Ing. Miroslav Sochor, CSc.
- Projekt MPO FT-TA2/018 „Pokročilé svazkové technologie vytváření a zpracování vrstev pro výrobní praxi v elektronice“, 1/2005–12/2008, příjemce ELCERAM, a.s., Hradec Králové, řešitel Ing. Karel Strobl, spolupráce za ČVUT-FS Prof. RNDr. Bruno Sopko, DrSc.
- Projekt MPO FI –IM5/124 „Výzkum technologií nanášení nanovrstev nových materiálů pro konstrukci úsporných a výkonných senzorů, regulátorů a akčních členů“, 3/2008-12/2010, řešitel Ing. František Veselý, SAFINA, a.s., Vestec, spolupráce za ČVUT-FS Prof. RNDr. Bruno Sopko, DrSc.
- Spolupráce na práci sítě excelence 6. RP EU NMP 515846 NAPOLYDE „Control and Smart Devices“(4/2005–3/2009), koordinátor P.Chequet, Recherche e Développment du Groupe Cockerill Sambre, Liege, Belgie, 23 účastníků, spoluřešitelem za FS ČVUT je Prof. Ing. František Černý, DrSc., téma „Procesy pro depozici nanostrukturovaných vrstev pro energetické a inteligentní systémy“.

Experti/obor.


Prof. RNDr. Bruno Sopko, DrSc. – fyzika polovodičů, předseda TNK „Nanotechnologie“
Prof. Ing. František Černý, DrSc. – tenké vrstvy, modifikace povrchových vlastností materiálů
Doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. – fyzika tenkých vrstev, plazmové depozice povlaků, hodnocení parametrů povlaků
Prof. Ing. Josef Steidl, CSc. – plasty a kompozity (nanokompozity)
Doc. RNDr. Vladimír Starý, CSc. – materiály pro biomedicíncké aplikace
RNDr. Michael Solar, CSc. – tenké vrstvy, nanotechnologie – standardizace (člen TNK „Nanotechnologie“), polovodičové součástky a jejich technologie


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.