Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Fakulta elektrotechnická (FEL ČVUT)
Vydáno dne 03. 10. 2008 (5527 přečtení)Technická 2, 166 27 Praha 6
www.fel.cvut.cz

Stručná charakteristika pracoviště.

V roce 1920 vzniklo České vysoké učení technické v Praze se šesti samostatnými vysokými školami (fakultami). Jednou z nich byla Vysoká škola strojního a elektrotechnického inženýrství, rozdělená na dvě oddělení, strojní a elektrotechnické.
Dnešní Fakulta elektrotechnická ČVUT je prestižním vysokoškolským pracovištěm. Rozvíjí vědeckou práci, vychovává nové vědecké pracovníky a je centrem pro vědeckou a výchovnou činnost v oblasti elektrotechniky, sdělovací techniky, automatizace, informatiky a výpočetní techniky. Strukturu fakulty tvoří 20 kateder a center.

Zaměření výzkumu a vývoje.

V letech 2005-2011 je výzkum a vývoj na FEL ČVUT zaměřen zejména na řešení čtyř výzkumných záměrů, z nichž se žádný nedotýká problematiky nanotechnologií. V roce 2008 se dále řeší 93 programových projektů.

Výzkum nanotechnologií se provádí na následujících katedrách fakulty:

- Katedra mechaniky a materiálů (V.Bouda, J.Sedláček, A.Mlích). Výzkum kompozitních materiálů s obsahem koloidních funkčních částic pro elektroniku a elektrotechniku je zaměřen na samovolný růst vodivých a polovodivých agregátů uhlíkových nanočástic v nevodivém prostředí a jeho řízení elektrickým polem a složením okolního prostředí. Provádí se modelování funkcí svalových buněk a nanotechnologie pro realizaci. Přípravují se a studují vlastnosti tenkých vrstev. Probíhá rovněž spolupráce na výzkumném záměru MSM6840770021 „Diagnostika materiálů“, 1/2005–12/2010), řešitel Prof. Ing. Stanislav Vratislav, CSc., ČVUT-FJFI.

- Katedra mikroelektroniky (M.Husák, J.Voves, P.Hazdra) Probíhají tyto činnosti: Návrhy mikroelektronických a nanoelektronických polovodičových struktur s využitím komerčních i vlastních návrhových systémů a programů; návrhy, simulace a charakterizace nanometrických kvantových struktur (rezonančně tunelové diody, lasery, apod.); charakterizace nanometrických polovodičových vrstev a kvantových teček připravených metodami MOVPE a MBE, návrhy a charakterizace spintronických materiálů a struktur; výzkum a vývoj senzorů pro aplikace v elektronice.

- Katedra elektrotechnologie (P.Mach) Práce se soustřeďují na výzkum a vývoj vodivých lepidel. Spolupracuje se na výzkumném záměru MSM6840770021 „Diagnostika materiálů“, 1/2005–12/2010), řešitel Prof. Ing. Stanislav Vratislav, CSc., ČVUT-FJFI.

- Katedra měření (P.Ripka) Provádí se výzkum a vývoj senzorů pro aplikace v elektronice a elektrotechnice a studují se nanostrukturované magnetické vrstvy.

- Katedra elektromagnetického pole (J.Macháč)

- Katedra řídicí techniky, Skupina teorie řízení (T.Polcar)
Provádí se výzkum přípravy gradientních optických vrstev v nanorozměrech, nanokompozitních otěruvzdorných povlaků atd.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

a) Projekty, jejichž příjemcem je fakulta:
- Projekt GA ČR GA102/06/0381 "Spintronické aplikace feromagnetických polovodičových nanostruktur", 1/2006-12/2008, řešitel Doc. RNDr. Jan Voves, CSc.
- Projekt GA ČR GA102/06/1106 „Metamateriály, nanostruktury a jejich aplikace“, 1/2006-12/2008, řešitel Doc. Ing. Jan Macháč, DrSc.
- Projekt GA ČR GA102/06/1624 "MINASES - Mikro a nano senzorové struktury a systémy se zabudovanou inteligencí ", 1/2006-12/2008, řešitel Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
- Projekt GA AV ČR KJB201240701 „Nanokompozitní povlaky se zvýšenou otěruvzdorností za vyšších teplot“, 1/2007-12/2009, řešitel Ing. Tomáš Polcar, PhD.
- Projekt GA ČR GP106/07/P014 „Samomazné vrstvy na bázi dichalkogenidů přechodových kovů“, 1/2007-12/2009, řešitel Ing. Tomáš Polcar, PhD.

b) Projekty, na jejichž řešení fakulta spolupracuje:
- Projekt AV ČR KAN400100652 "Struktury pro spintroniku a kvantové jevy v nanoelektronice vytvořené elektronovou litografií" (7/2006-12/2010), řešitel Ing. Ludvík Smrčka, DrSc, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za FEL ČVUT je Doc. RNDr. Jan Voves, CSc.
- Projekt GA ČR GA202/06/0718 "Inženýrství kvantových teček", 1/2006-12/2008, řešitel Ing. Jiří Oswald, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za FEL ČVUT je Doc. Ing. Pavel Hazdra, CSc.

Experti/obor.


- Prof. Ing. Václav Bouda, CSc. – nano-elektro-mechanické systémy
- Doc. Ing. Pavel Hazdra, CSc. - nanoelektronika
- Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. – nanosenzory pro MEMS
- Doc. Ing. Pavel Mach, CSc. – výzkum elektricky vodivých lepidel
- Prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. – magnetické senzory, nanostrukturované magnetické vrstvy
- Doc. RNDr. Jan Voves, CSc. – nanoelektronika
- Doc. Ing. Jan Macháč, DrSc. – metamateriály, nanostrutury
- Ing. Tomáš Polcar, PhD. – tvrdé vrstvy, magnetické naprašování, gradientní optické vrstvy v nanoměřítku


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.