Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Fakulta aplikovaných věd (FAV ZČU)
Vydáno dne 06. 10. 2008 (4802 přečtení)Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
www.fav.zcu.cz

Stručná charakteristika pracoviště.

FAV ZČU, která byla založena v roce 1990, je fakultou inženýrsko-přírodovědeckého typu. Vědecko-výzkumná činnost se provádí v informatice a výpočetní technice, matematice, kybernetice, fyzice a mechanice. Fakulta je rozdělena na 5 kateder. Nanotechnologiemi se zabývá Katedra fyziky (vedoucí J. Vlček) a v omezené míře Katedra mechaniky (vedoucí V.Laš).

Zaměření výzkumu a vývoje.

V letech 2005–2010 jsou ve FAV ZČU řešeny 3 výzkumné záměry, z nichž dva jsou do určité míry zaměřeny na nanotechnologie. Dále se v roce 2008 řeší 37 programových projektů.

- Výzkumný záměr MSM4977751302 „Procesy ve výbojovém plazmatu a nové tenkovrstvé materiály s unikátními vlastnostmi“, 1/2005-12/2010, řešitel Prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc., celkové náklady na celou dobu řešení 76,379 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 67,330 mil. Kč. Rok 2008 – 2,628/2,628, nomenklatura – oblast 6b, podíl výzkumu nanotechnologií - 20 %.
Předmětem výzkumného záměru je řešení základních problémů v oblasti fyziky výbojového plazmatu, plazmochemie, fyziky a inženýrství povrchů, fyziky tenkých vrstev, fyziky pevných látek, elektrotechniky a vakuové technologie, v souvislosti s využíváním tenkovrstvých materiálů s unikátními fyzikálními a funkčními vlastnostmi. Tyto materiály jsou připravovány zejména nekonvenčními procesy ve výbojovém plazmatu různého typu, především magnetronovými a mikrovlnnými výboji. Hlavní pozornost je věnována modelování a diagnostice nerovnovážného výbojového plazmatu, studiu procesů růstu vrstev a modifikace povrchů, návrhu a výzkumu nových zdrojů plazmatu pro depozici tenkých vrstev a modifikaci povrchů, charakterizaci vytvoře povrchů a rovněž studiu termomechanických procesů v materiálech. Výzkumná činnost je zaměřena zejména na nové nanostrukturní tenkovrstvé materiály, nové tenkovrstvé materiály na bázi ternárních a kvaternárních systémů uhlíku, křemíku, bóru a dusíku a další materiály.

- Výzkumný záměr MSM4977751303 „Predikce poruch heterogenních materiálů, komponent mechanických a biomechanických systémů“, 1/2005-12/2009, řešitel Prof. Ing. Vladimír Zeman, DrSc., celkové náklady na celou dobu řešení 62,846 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 60,346 mil. Kč. Rok 2008 – 0,636/0,636, nomenklatura – oblast 6b podíl výzkumu nanotechnologií - 5 %.
Výzkumný záměr je zaměřen na zkoumání procesů porušení heterogenních materiálů a vybraných komponent mechanických a biomechanických systémů. Procesy porušení jsou zkoumány komplexně metodami analytickými, numerickými i experimentálními od makroskopických k mikroskopickým tak, aby bylo dosaženo jejich propojení v rámci výpočetního modelu. Na makroskopických škálách budou hledány příčiny porušení s cílem minimalizovat riziko vzniku poruch.
Předmětem výzkumného záměru je zkoumání: a) porušování konstrukcí při dynamickém zatěžování b) poškozování tkáně živých organismů porušením její soudržnosti na buněčné úrovni v závislosti na makrozatížení, chemických a fyziologických procesech c) dynamických vlastností vybraných komplexních mechanických systémů.

Problematika nanostrukturních materiálů (vrstev) je jedním z nosných směrů Katedry fyziky již asi 15 let. Provádí se výzkum jak technologie přípravy vrstev (magnetronové naprašování, nekonvenční plazmové procesy), tak výzkum vlastností těchto vrstev. Cílem prací je praktická aplikace výsledků řešení. Hlavní pracovníci: J.Musil, J.Vlček, P.Zeman.
Na Katedře mechaniky, v Oddělení mechaniky mikrostruktur, se Ing. Olga Bláhová. PhD. zabývá mechanickými vlastnostmi mikro- a nanovrstev.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.
a)Projekty, jejichž příjemcem je fakulta:
V roce 2008 nejsou řešeny žádné programové projekty.

b)Projekty, na jejichž řešení fakulta spolupracuje:
- Projekt GA ČR GA106/06/0327 „Krystalizace amorfních a nanokrystalických tenkých vrstev“, 1/2006-12/2008, řešitel Doc. RNDr. Radomír Kužel, CSc., Univerzita Karlova v Praze, MFF, spoluřešitelem za FAV je Prof. Ing. Jindřich Musil, DrSc.

Experti/obor.

- Prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc. – fyzika plazmatu, plazmochemie, fyzika tenkých vrstev a fyzika pevných látek
- Prof. Ing. Jindřich Musil, DrSc. – nanostrukturní a nanokompozitní vrstvy, PVD a PVD+CVD metody naprašování, technologie přípravy vrstev s řiditelným rozměrem zrn v rozsahu 1–10 nm.
- Ing. Petr Zeman, PhD. – nanokrystalizace z pevného stavu
- Ing. Olga Bláhová, PhD. – mechanické vlastnosti mikro- a nanovrstev, nanoindentace


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.