Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Fakulta strojní (FST ZČU)
Vydáno dne 06. 10. 2007 (5837 přečtení)Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
www.fst.zcu.cz

Stručná charakteristika pracoviště.

FST ZČU Plzeň patří k největším a nejstarším fakultám plzeňských vysokých škol. Byla založena v roce 1949. Provádí se v ní výuka a výzkum řady strojírenských disciplín. Fakulta je v současné době rozdělena na 5 oborových kateder a dvě výzkumná centra.

Zaměření výzkumu a vývoje.

Výzkum na FST je v letech 2005-2009 zaměřen na řešení řady strojírenských problémů, zejména v rámci projektů MŠMT, program „Výzkumná centra“.
Dále se v roce 2008 na fakultě řeší 13 programových projektů.
- 1M0507 „Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie“,1/2005-12/2009, řešitel - koordinátor Prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc.
- 1M0519 „Výzkumné centrum kolejových vozidel“, 1/2005-12/2009, řešitel – koordinátor Doc. Ing. Petr Heller, CSc.
- 1M06032 „Výzkumné centrum tvářecích technologií - FORTECH“, 3/2006-12/2009, řešitel – koordinátor Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek. Problematika řešená v tomto centru souvisí do určité míry s nanotechnologiemi (vytváření ultrajemnozrnné struktury extrémní plastickou deformací).

Výzkum nanotechnologií omezeného rozsahu se provádí na Katedře materiálů a strojírenské metalurgie (vedoucí Doc. Ing.Václav Mentl, CSc.).
Vědeckovýzkumná činnost katedry je zaměřena na strukturu kovových i nekovových materiálů, jejich mechanické vlastnosti a tepelné zpracování, tvařitelnost obtížně tvařitelných materiálů včetně numerické simulace kování a tepelného zpracování, speciální metody svařování, nekonvenční způsoby odlévání a inženýrství tenkých vrstev a povrchů. Poslední jmenovaná oblast souvisí s výzkumem nanotechnologií. Provádí se zejména hodnocení mechanických vlastností tenkých vrstev a nanostrukturních materiálů nanoindentační metodou. Na tomto pracovišti se rovněž věnuje velká pozornost objemovým materiálům obsahujícím strukturní fáze o nanorozměrech. Výzkumem nanotechnologií se zabývají tito vybraní pracovníci: J.Zrník, A.Kříž, O.Bláhová, P.Štěpánek.

Od začátku roku 2008 se na Katedře konstruování strojů (vedoucí Doc. Ing. Jaroslav Krátký, PhD.) řeší v rámci výzkumného směru „Výzkum aplikace nekonvenčních materiálů v konstrukci strojů“ projekt zaměřený na uplatnění nanokompozitů v konstrukci výrobních strojů. Pracovnice zabývající se výzkumem nanotechnologií: Doc. Ing.V.Lašová, PhD.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

- Spolupráce na řešení výzkumného záměru MSM2631691901 „Kovové materiály se strukturou v submikronové a nanometrické oblasti připravené metodami intenzivní plastické deformace“, 1/2004–12/2009, řešitel Prof. Ing. Jozef Zrník, CSc., COMTES FHT, s.r.o., Dobřany.
- Projekt GA ČR GA101/08/0299 „Výzkum inteligentních kompozitových prvků výrobních strojů z ultravysokomodulových vláken a nanočásticemi modifikované matrice“, 1/2008-12/2011, řešitelka Doc. Ing. Václava Lašová, PhD.

Experti/obor.

- Prof. Ing. Jozef Zrník, CSc. – tváření kovů velkou plastickou deformací (ECAP), slitiny kovů
- Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž – tenké otěruvzdorné vrstvy, jejich analýza (tribologie, mikrotvrdost, struktura, adhezivně-kohezivní vlastnosti) a průmyslové aplikace
- Ing. Olga Bláhová, PhD. – mechanické vlastnosti a mikrostruktura tenkých vrstev, vlastnosti materiálů v mikro- a nano-objemech, nanoindentace
- RNDr. Ivo Štěpánek – optimalizace deposice tenkých vrstev zejména PVD technologiemi, vlastnosti a chování (zejména mechanické) systémů tenká vrstva – substrát a v lokalitách na povrchu materiálů v mikronových, submikronových až nanometrických oblastech, zejména nanoindentační měření, nanoindentace


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.