Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Fakulta strojní (FS TUL)
Vydáno dne 06. 10. 2008 (4848 přečtení)Hálkova 6, 461 17 Liberec
www.fs.vslib.cz

Stručná charakteristika pracoviště.

Fakulta strojní je nejstarší fakultou Technické univerzity v Liberci. Provádí se výuka a výzkum v oborech strojírenská technologie, aplikovaná mechanika a konstrukce strojů a zařízení a výrobní systémy a procesy. Fakulta má 11 kateder.

Zaměření výzkumu a vývoje.

Výzkum a vývoj na FT TUL je zaměřen na řešení jednoho výzkumného záměru a na koordinaci dvou center výzkumu (záměr ani centra nejsou zaměřené na nanotechnologie). Dále se v roce 2008 na fakultě řeší 17 programových projektů.

Výzkum nanotechnologií malého rozsahu (nanopovrchové inženýrství) se provádí na Katedře materiálů (vedoucí Doc. Ing. František Stuchlík, CSc.), pracovníci zaměření na nanotechnologie A.Kolouch, P.Špatenka, P.Louda). V Katedře částí a mechanismů strojů se spolupracuje na konstrukci textilních strojů na výrobu nanovláken (vedoucí Doc. Ing. Ladislav Ševčík, CSc.)

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

- Projekt MŠMT, program „Výzkumná centra“, 1M0577 „Výzkumné centrum pro nanopovrchové inženýrství“, 1/2005-12/2009, řešitel Ing. František Peterka, PhD., ATG, s.r.o., Praha, spoluřešitelem za FS TUL je Ing. Aleš Kolouch, PhD.
- Projekt MPO, 2A-1TP1/113 „Konstrukce speciálních textilních strojů na výrobu nanovláken“, 11/2006-12/2009, řešitel Ing. Jan Čmelík, ELMARCO, s.r.o., Liberec, spoluřešitelem za FS TUL je Doc. Ing. Ladislav Ševčík, CSc.
-Projekt MPO 2A-3TP1/120 „Zařízení pro přípravu nanovláken z tavenin polymerů“, 4/2008-12/2011, řešitel Ing. Jan Čmelík, ELMARCO, a.s., Liberec, spoluřešitelem za TUL-FS je Doc. Ing. Ladislav Ševčík, CSc.

Experti/obor.

Prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc. – plazmové technologie, depozice biokompatibilních vrstev
Prof. Ing. Petr Louda, CSc. – plazmové technologie, vlastnosti tenkých vrstev
Ing. Aleš Kolouch, PhD. – povrchové inženýrství


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.