Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Fakulta textilní (FT TUL)
Vydáno dne 06. 10. 2008 (6152 přečtení)Hálkova 6, 461 17 Liberec
www.ft.vslib.cz

Stručná charakteristika pracoviště.

FT TUL vznikla v roce 1960 pod vlivem tradice textilního průmyslu v širokém okolí. V současné době se zabezpečuje výuka a výzkum komplexní textilní problematiky. Fakulta má 8 kateder. Výzkumem v oblasti nanotechnologií se zabývají pracovníci Katedry netkaných textilií.

Zaměření výzkumu a vývoje.

Výzkum a vývoj na FT TUL probíhá v současné době v rámci dvou center výzkumu („Textil II“ a „Centrum pro jakost a spolehlivost“) a 8 grantových projektů zaměřených většinou na nanotechnologie (výzkum a výroba nanovláken a nanotkanin).

Výzkum nanotechnologií probíhá na Katedře netkaných textilií (vedoucí Prof. RNDr. David Lukáš, CSc., pracovníci O.Jirsák, J.Hrůza, K.Kalinová) a v menší míře na Katedře textilní chemie (vedoucí Ing. Jakub Wiener, PhD.).

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

a)Projekty, jejichž příjemcem je fakulta:
- Projekt MPO 1H-PK2/46 „Nanovlákna a jejich kompozity pro technické a biomedicínské aplikace“ (3/2005–12/2008), řešitel Prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc.
- Projekt GA ČR GP106/07/P044 „Šíření a pohlcování zvuku ve vrstvách z nanovláken“, 1/2007-12/2009, řešitelka Ing. Klára Kalinová, PhD.

b)Projekty, na jejichž řešení fakulta spolupracuje:
- Projekt AV ČR KAN101630651 „Tvorba nano-vrstev a nano-povlaků na textiliích s využitím plazmových povrchových úprav za atmosférického tlaku“, 7/2006-12/2010, řešitel Prof. RNDr. Mirko Černák, CSc., Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, spoluřešitelem za FT TUL je Doc. Ing. Jakub Wiener, PhD.
- Projekt GA AV ČR IAA500390702 „Tkáňové nosiče z nanovlákenných materiálů s vestavěnými liposomy“, 1/2007-12/2011, řešitel Doc. RNDr. Evžen Amler, CSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za FT TUL je Prof. RNDr. David Lukáš, CSc.
- Projekt GA ČR GA203/08/0831 „Nanotkaniny produkující singletový kyslík“, 1/2007-12/2010, řešitel RNDr. Jiří Mosinger, PhD., Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, spoluřešitelem za FT TUL je Prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc.
- Projekt GA ČR GA304/07/1129 „Polarizované kultury hepatocytů a mezenchymových buněk na nanovlákenných vrstvách v experimentálním bioreaktoru“, 1/2007-12/2009, řešitel Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc., Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, spoluřešitelem za FT TUL je Prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc.
- Projekt MPO FT-TA5/007 „Pokročilý výzkum nanomateriálů pro textil“, 3/2008-11/2010, řešitel Ing. Antonín Mlčoch, České technologické centrum pro anorganické pigmenty, a.s., Přerov, spoluřešitelem za TUL-FT je Doc. Ing. Jakub Wiener, PhD.

Experti/obor.

- Prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc. – netkané textilie, technické textilie, vlákna, nanovlákna
- Prof. RNDr. David Lukáš, CSc. – materiálové inženýrství netkaných textilií, zdravotnické textilie
- Ing. Jakub Hrůza – vláknité filtry, filtrační vlastnosti vláknitých materiálů
- Doc. Ing. Jakub Wiener, PhD. - barvení - teoretické a praktické aspekty, optické chování textilních soustav


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.