Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Fakultu mechatroniky, informatiky a mezioborových studií(FMI TUL)
Vydáno dne 06. 10. 2008 (4600 přečtení)Hálkova 6, 461 17 Liberec
www.fm.vslib.cz

Stručná charakteristika pracoviště.

Fakultu mechatroniky a mezioborových studií vznikla v roce 1995 jako fakulta změřená předevších na obory kombinující technické disciplíny (elektroniku, řízení, měření) s informatikou a přírodními vědami (matematické modelování). FM TUL je rozdělena do 4 ústavů.

Zaměření výzkumu a vývoje.

Vědecká a tvůrčí činnost na fakultě je zaměřena na základní i aplikovaný výzkum. Klíčovými oblastmi zájmu fakulty jsou: elektrotechnika, elektronika, řídicí technika, měřicí technika, informační technologie, umělá inteligence, mechatronika, matematické modelování procesů, přírodovědné inženýrství. Důležitou roli ve výzkumných aktivitách fakulty hrají výzkumná centra, v nichž se koncentrují značné objemy výzkumných aktivit.
Kromě těchto velkých úkolů řeší v roce 2008 pracovníci fakulty 15 programových projektů.

Výzkum nanotechnologií je zaměřen na výzkum elementárního nanoželeza a jeho použití při čištění vod; výzkum možnosti povrchové funkcionalizace nanovláken a jejich využití jako filtrů, katalyzátorů či nosičů biologických materiálů; rizikům a toxicitě nanomateriálů.

Univerzita také připravuje studenty pro praxi v oblasti nanomateriálů, od roku 2008 i ve specializovaném oboru nanomateriály.
Výzkum nanotechnologií se provádí v Ústavu nových technologií a aplikované informatiky (vedoucí Prof. Dr. Ing. Jiří Maryška).

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

a)Projekty, jejichž příjemcem je fakulta:
- Projekt AV ČR, program „Nanotechnologie pro společnost“, KAN108040651 „Výzkum výroby a použití nanočástic na bázi nulmocného železa pro sanace kontaminovaných podzemních vod“, 7/2006-12/2008, řešitel Doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.
- Projekt MŠMT, program „Výzkumná centra“ 1M0554 „Pokročilé sanační technologie a procesy (ARTEC)“, 1/2005-12/2009, řešitel Prof. Dr. Ing. Jiří Maryška. Zkoumá se použití elementárního nanoželeza pro sanace in-situ.

b)Projekty, na jejichž řešení fakulta spolupracuje
- Projekt MŠMT 2B08062 „Genetické a fyziologické manipulace s bakteriálními degradéry aromatických polutantů a jejich využití“, 1/2008-12/2011, řešitel Ing. Miroslav Pátek, CSc.,Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha, spoluřešitelem za TUL-FM je Doc. Dr. Ing. Miroslav Černík,CSc.

Expert/obor.

- Doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. - použití nanoželeza a povrchově upravených nanovláken při čištění vod, sanační technologie

Experti/obor.
Dr.Ing. Miroslav Černík,CSc. – matematické modelování


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.