Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Přírodovědecká fakulta UJEP (PřF UJEP)
Vydáno dne 06. 10. 2008 (4961 přečtení)České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
http://sci.ujep.cz

Stručná charakteristika pracoviště.

Přírodovědecká fakulta byla zřízena 4. listopadu 2005. Vznikla transformací bývalého Ústavu přírodních věd UJEP. Jejím posláním je výuka a rozvoj poznání v přírodovědných oborech. Hlavní pozornost je zaměřena na fyziku plazmatu, plazmochemii, fyziku tenkých vrstev, počítačovou fyziku, počítačové metody, biotechnologie, mikrobiologii a biologii rostlin a živočichů, aplikovanou geografii, environmentální geografii syntetizující fyzicko-geografické a socio-geografické aspekty krajiny, organickou chemii, modelování, výpočty v chemii, instrumentální metody analytické chemie, počítačovou simulaci a numerickou analýzu problémů stlačitelného proudění, radiobiologické procesy v živých buňkách a samoorganizující se zobrazení. Fakulta má šest kateder (biologie, fyziky, geografie, chemie, informatiky a matematiky).

Zaměření výzkumu a vývoje.

Výzkum a vývoj na PřF je v současné době zaměřen především na řešení problémů v rámci jednoho centra základního výzkumu (LC60041) a tří projektů programu „Nanotechnologie pro společnost“. Dále se řeší 6 programových projektů. Výzkum nanotechnologií se provádí na Katedře fyziky (pracovníci zaměření na výzkum nanotechnologií: S.Novák, J.Pavlík, J.Lörinčík, M.Švec) a na Katedře biologie (pracovník zaměřený na výzkum nanotechnologií je J.Malý).

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

- Projekt GA AV ČR 1ET400720409 „Aplikace pokročilých simulačních metod pro studium struktury, fyzikálně-chemických vlastností a přípravy kompozitních materiálů a nanomateriálů“, (7/2004–12/2008), řešitel Prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za PřF UJEP je Doc. RNDr. Stanislav Novák, CSc.
- Projekt MŠMT, program „Centra základního výzkumu“ LC60041 „Příprava, modifikace a charakterizace materiálů energetickým zářením“, 3/2006-12/2010, řešitel Doc. Ing. Vladimír Hnatowicz, DrSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Husinec-Řež, spoluřešitelem za PřF ÚJEPje Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.
- Projekt AV ČR, program „Nanotechnologie pro společnost“ KAN101120701 „Nanokompozitní vrstvy a nanočástice vytvářené v nízkotlakém plazmatu pro povrchové modifikace“, 1/2007-12/2011, řešitel Prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc., Univerzita Karlova v Praze, MFF, spoluřešitelem za PřF ÚJEP je Doc. RNDr. Stanislav Novák, CSc.
- Projekt AV ČR, program „Nanotechnologie pro společnost“ KAN200520702 „Nanoimunosenzory pro detekci cytokinů“, 1/2007-12/2011, řešitel Ing. Petr Šebo, CSc., Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za PřF ÚJEP je Mgr. Jan Malý, PhD.
- Projekt AV ČR, program „Nanotechnologie pro společnost“ KAN400720409 „Hierarchické nanosystémy pro mikroelektroniku“, 1/2007-12/2011, řešitelka Ing. Olga Šolcová, CSc., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za PřF ÚJEP je Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.

Experti/obor.

- Doc. RNDr. Stanislav Novák, CSc. – počítačové modelování, morfologie tenkých vrstev, kompozitů, nanokompozitů, plazmochemie
- Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. – fyzika plazmatu, plazmochemie, fyzika tenkých vrstev (plazmatická oxidace Al), zpracování fyzikálních měření a řízení experimentu pomocí PC, sondová a optická diagnostika plazmatu
- Mgr. Jan Malý, PhD. – vývoj fotosyntetického biosensoru pro detekci herbicidů, výzkum nových postupů imobilizace biologických komponent na povrchu elektrod, tvorba a výzkum vlastností samoorganizujících se (self-assembly) monovrstev přirozených a rekombinantních proteinů a výzkum využití nových mikroskopických technik atomové silové mikroskopie (AFM, STM) ke studiu biologických materiálů.
- RNDr. Martin Švec, PhD. – počítačové modelování (nanokompozitní materiály, interakce částic s povrchy pevných látek)


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.