Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (FMMI VŠB)
Vydáno dne 07. 10. 2008 (4649 přečtení)17.listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba
www.fmmi.vsb.cz

Stručná charakteristika pracoviště.

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, používající tento název od roku 1991, se vyvinula z fakulty hutnické, která vznikla v roce 1951 po rozdělení VŠB na fakulty a má historické kořeny v celé příbramské i předcházející éře.

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství je jedinou českou univerzitní institucí pěstující odbornost materiálového inženýrství v komplexním pojetí od výroby po užití. Fakulta je rozdělena na 13 kateder, z nichž některé se dále na ústavy. Řešení projektů charakteru nanotechnologií bylo zjištěno na Katedře tváření materiálu a Katedře materiálového inženýrství.

Zaměření výzkumu a vývoje.

V letech 2005-2011 je výzkum na FMMI zaměřen především na řešení dvou výzkumných záměrů, z nichž jeden je ve svých dílčích částech zaměřen na nanotechnologie, speciálně na problematiku využití intenzivní plastické deformace (SPD) pro vytváření ultrajemnozrnné struktury kovových materiálů.

Dále se řeší 51 programových projektů.
- Výzkumný záměr MSM6198910013 „Procesy přípravy a vlastnosti vysoce čistých a strukturně definovaných speciálních materiálů“, 1/2005-12/2011, řešitel Prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc., celkové náklady na celou dobu řešení 85,342 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 78,040 mil. Kč. Rok 2008 – 1,231/1,144, nomenklatura – oblast 1, podíl výzkumu nanotechnologií - 10 %.

Výzkumný záměr je směrován na komplexní řešení problematiky procesů přípravy, studia vlastností a degradace vysoce čistých a strukturně definovaných speciálních materiálů. Zahrnuje a propojuje všechny etapy spojené s přípravou materiálů krystalizačními procesy, jejich rafinaci, koncentrační a teplotní homogenizaci, tepelné procesy při krystalizaci, difuzní a segregační děje, pevnostní vlastnosti materiálů při vysokých teplotách. Nedílnou součástí procesů přípravy vybraných materiálů je diagnostika případných vad, mikrostruktury, procesy odměšování, stanovení chemického složení, fyzikálně metalurgických parametrů a mechanických vlastností. Výsledky těchto hodnocení a jejich správná interpretace vzhledem k přípravě materiálů je zajišťována zpětnou vazbou pro následující optimalizaci procesu krystalizace jednotlivých typů materiálů.
Řešení je zaměřeno na studium procesů na fázovém rozhraní tavenina-krystal, popis těchto dějů z fyzikálně-chemického, termodynamického a kinetického hlediska tvorby struktury materiálů, atd.
Výše zmíněný výzkum vytváření ultrajemné struktury kovových materiálů (Fe, Mg) intenzivní plastickou deformací provádějí pracovníci Katedry tváření materiálů (M.Greger, R.Kocich, B.Kuřetová) a Katedry materiálového inženýrství (V.Vodárek, L.Čížek), ve spolupráci s Katedrou mechanické technologie z Fakulty strojní (S.Rusz).

Projekty řešené v oblasti nanotechnologií. Nebyly zjištěny.

Experti/obor.

- Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. – tváření kovových materiálů intenzivní plastickou deformací
- Prof. Ing. Vlastmil Vodárek, CSc. – elektronová mikroskopie


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.