Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Fakulta strojní (FS VŠB)
Vydáno dne 07. 10. 2008 (4745 přečtení)17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba
www.fs.vsb.cz

Stručná charakteristika pracoviště.

Fakulta strojní (v minulosti Fakulta báňského strojnictví) vznikla v roce 1951 sloučením Vysoké školy strojní v Ostravě se sídlem v Brušperku s Vysokou školou báňskou v Ostravě . Současná výuková a vědecko-výzkumná činnost FS VŠB je orientována především na konstrukci strojů, robotiku a výrobní procesy, inovaci výrobních technologií, materiály a jejich vlastnosti, řízení strojů a procesů.
Fakulta je rozdělena na 11 kateder, jede n institut, dvě laboratoře a 1 centrum. Výzkum nanotechnologií se provádí na Katedře mechanické technologie (S.Rusz) a v Laboratoři sypkých hmot (J. Zegzulka).

Zaměření výzkumu a vývoje.

Výzkum na FS VŠB je zaměřen na řešení 25 programových projektů.
Výzkum charakteru nanotechnologií byl zjištěn:
Na Katedře mechanické technologie, v Ústavu tváření, se Doc. Ing. Stanislav Rusz, CSc. dlouhodobě zabývá výzkumem technologií intenzivní plastické deformace s cílem dosažení ultrajemnozrnné struktury tvářených kovů. Používá se zejména metoda ECAP.
V Laboratoři sypkých hmot se experti (J.Zegzulka, A.Slíva) zabývají problémy skladování nanočástic, modifikací povrchu mikročástic kukuřičného škrobu hydrofobickými nanočásticemi SiO2 za účelem změny jejich interakčních vlastností, měřením geometrických a mechanicko-fyzikálních vlastností nanočástic aj.

Projekty řešené v oblasti nanotechnologií.

- Projekt GA ČR GA101/08/1110 „Vývoj nové technologie využívající vysoký stupeň deformace pro výrobu ultra-jemnozrnných materiálů“, 1/2008-12/2010, řešitel Prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc.
- Projekt MPO 2A-1TP1/124 „Výzkum vlivu extrémních podmínek deformace na submikrostrukturu kovů a zkušebních metod pro diagnostiku jejich technologických vlastností“, 11/2006-3/2011, řešitel Ing. Karel Malaník, CSc., VÚHŽ, a.s., Dobrá, spoluřešitelem za FS VŠB je Prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc.

Experti/obor.

- Prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. – strojírenské tváření, superplasticita, tvařitelnost práškových materiálů, nekonvenční metody tváření, vývoj nových technologií výroby ultrajemnozrnných materiálů, matematické modelování nekonvenčních tvářecích technologií
- Prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. – operace a procesy s partikulárními hmotami, příprava, doprava a skladování mikro a nano prášků, návrh technologií, strojů a procesů
- Doc. Ing. Aleš Slíva, PhD. – chování nanočástic, mikro a nanovazební interpartikulární vazby, povrchová modifikace mikročástic nanočásticemi za účelem zlepšení tokových vlastností v dopravních, manipulačních a skladovacích systémech


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.