Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Fakulta hornicko-geologická (HGF VŠB)
Vydáno dne 07. 10. 2008 (5228 přečtení)17.listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba
www.hgf.vsb.cz

Stručná charakteristika fakulty.

Historie HGF sahá až do roku 1716, kdy byla v Jáchymově založena nejstarší báňská škola. V průběhu staletí se pak měnily forma a délka výuky, působiště výukových institucí i organizační podoba báňského školství. Poslední významnou změnou lokalizace byl přesun Vysoké školy báňské do Ostravy v roce 1945, po kterém v padesátých letech minulého století následovalo dělení školy na fakulty.
Současná Hornicko-geologická fakulta vznikla v roce 1959 spojením samostatné Hornické fakulty a Geologické fakulty. HGF je rozdělena na 7 institutů, z nichž Institut fyziky, který zajišťuje výuku fyziky a navazujících předmětů na šesti technických fakultách VŠB-TU Ostrava, je (v jednom svém oddělení) zaměřen na výzkum nanotechnologií.

Zaměření výzkumu a vývoje.

Výzkum na HGF VŠB je zaměřen na řešení 30 programových projektů. Výzkum nanotechnologií se provádí v Institutu fyziky, v Oddělení fyziky nanostruktur. Pod vedením Prof. Ing. Jaromíra Pištory, CSc. se teoreticky a experimentálně studují magneto-optické jevy v magnetických nanostrukturách.
Výzkum souvisí s praktickým využitím magnetických nanostruktur v magnetickém a magnetooptickém záznamu informace, v senzorech magnetického pole a v prvcích spinové elektroniky.
Řešení probíhá ve spolupráci s MFF UK a s několika zahraničními pracovišti.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

- Projekt AV ČR, program „Nanotechnologie pro společnost“ KAN400100653 „Samoorganizované magnetické nanostruktury“, 7/2006-12/2010, řešitel Ing. Ján Kančík, PhD., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za HGF VŠB je Doc. Mgr. Kamil Postava, Dr.
- Projekt GA ČR GA202/06/0531 „Reflexní a vlnovodné jevy v magnetických nanostrukturách“, 1/2006-12/2008, řešitel Prof. Ing. Štefan Višňovský, DrSc, Univerzita Karlova v Praze, MFF, spoluřešitelem za HGF VŠB je Prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.

Experti/obor.

- Prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc. – magnetooptika, nanostruktury, optika planárních struktur,
- Doc. Mgr. Kamil Postava, Dr. – magnetooptika, elipsometrie
- Doc. RNDr. Petr Hlubina, CSc. – vláknová optika, interferometrie
- Doc. RNDr. Jiří Luňáček, Dr. – metalické struktury
- Mgr. Karla Barčová, Ph.D. – Mössbauerův jev


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.