Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Institut klinické a experimentální medicíny (IK+EM)
Vydáno dne 09. 10. 2008 (6198 přečtení)Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4, IČO: 00023001
www.ikem.cz

Stručná charakteristika pracoviště.

Institut klinické a experimentální medicíny vznikl v roce 1971 integrací šesti do té doby samostatných výzkumných ústavů – Ústavu klinické a experimentální chirurgie, Ústavu pro choroby oběhu krevního, Ústavu pro výzkum výživy lidu, Výzkumného ústavu experimentální terapie, Výzkumného ústavu pro využití radioizotopů v lékařství a Výzkumného ústavu pro elektroniku a modelování v lékařství. Jejich integrací vznikl největší vědeckovýzkumný ústav se třemi specializovanými centry – Kardiocentru, Transplantcentrum a Centrum diabetologie. V současné době je IK+EM je příspěvkovou organizací přímo řízenou Ministerstvem zdravotnictví. Tvoří jej 3 odborná centra, 8 klinik, 15 odborných pracovišť, základen a laboratoří a pracuje v něm 1450 pracovníků. Vědecko-výzkumná činnost v IK+EM je podpořena níže popsaným výzkumným záměrem a v roce 2008 řešením 66 programových projektů.

Zaměření výzkumu a vývoje.

V letech 2005–2009 je v IK+EM řešen výzkumný záměr Ministerstva zdravotnictví MZ0IKEM2005 „Výzkum kardiovaskulárních nemocí, diabetu a transplantace životně důležitých orgánů“, 1/2005–12/2009, řešitel Prof. R. Poledne, CSc., který obsahuje prvky výzkumu nanomedicíny. Celkové náklady na celou dobu řešení 319,530 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 319,530 mil. Kč. Rok 2008 – 3,907/3,907, nomenklatura – oblast 3, podíl výzkumu nanotechnologií - 10 %.
Výzkumný záměr je zaměřen na klinický a experimentální výzkum kardiovaskulárních nemocí, diabetu a transplantací, zejména: zdokonalení chirurgické a katetrizační léčby komorových tachykardií a léčby selhání, zavedení invazivní detekce vulnerabilních plátů a neinvazivní detekce aterosklerózy pro zdokonalení stratifikace pacientů, optimalizace imunoterapie po transplantaci, sledování exprese genů a imunodetekcí frakcí komplementu a infekce ve tkáních.
Dále je zaměřen na získání nových poznatků o klíčové úloze lipidových mediátorů v patogeneze inzulínové rezistence a zavedení metody transplantace Langerhansových ostrůvků do klinické praxe. Součástí většiny dílčích projektů je aplikace MR zobrazování a MR spektroskopie.
Výzkumný záměr obsahuje prvky výzkumu nanomedicíny. Aplikace jsou zaměřeny na molekulární zobrazování, a to na oblast in vivo MR spektroskopie a použití specifických kontrastních látek na bázi nanočástic.

V oblasti nanotechnologií je výzkum zaměřen na aplikaci nanočástic v oblasti molekulárního zobrazování. Těmito metodami se zabývá Oddělení magnetické rezonance – spektroskopie (M. Hájek). Oddělení patří do Základny radiodiagnostiky a intervenční radiologie. Oddělení MR spektroskopie (MRS) spolupracuje na projektech molekulárního zobrazování v rámci IK+EM s Klinikou diabetologie (F.Saudek) a v rámci Centra buněčné transplantace a tkáňových náhrad s Ústavem experimentální medicíny AV ČR a dalšími partnery.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

a)Projekty, jejichž příjemcem je IK+EM:
- Projekt GA ČR GA309/2006/1594 „Celulární kontrastní látky a jejich využití v MR zobrazování“, 1/2006-12/2008, řešitel Mgr. Vít Herynek, PhD. - Projekt GA AV ČR 2B06175 „Kvantifikace inzulín produkující tkáně pomocí magnetické rezonance“, 7/2006-6/2011, řešitel Doc. MUDr. František Saudek, DrSc.

b)Projekty, na jejichž řešení fakulta spolupracuje:
- Projekt AV ČR, program „Nanotechnologie pro společnost“, KAN201110651 „Kombinované kontrastní látky pro molekulární MR zobrazování“, 7/2006-12/2010, řešitel Prof. RNDr. Ivan Lukeš, CSc., Univerzita Karlova v Praze, PřF, spoluřešitelem za IK+EM je Ing. Milan Hájek, DrSc. - Projekt MŠMT, program Výzkumná centra“, 1M0538 „Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad“, 1/2005-12/2009, řešitelka Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za IK+EM je Ing. Milan Hájek, DrSc.

c) Projekty mezinárodní spolupráce:
- Spolupráce na projektu 6. RP DiMI/512146 „Diagnostic Molecular Imaging: A Network of Excellence for Identification of New Molecular Imaging Markers for Diagnostic Purposes“,4/2005-3/2010, koordinátor projektu Prof. Andreas Jacobs, University of Cologne, Německo. Síť excelence tvoří 45 pracovišť. Hlavní řešitel v ČR je ÚEM AV ČR, v.v.i. – Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. Za IK+EM spolupracuje Ing. M. Hájek, DrSc. a jeho skupina.
- Spolupráce na projektu 6. RP ANGIOTARGETING/504743 „Targeting-Tumour-Vascular/Matrix Interactions“, 11/2004-10/2008, koordinátor Prof. Rolf Bjerkvig, University of Bergen, Norsko. Integrovaný projekt s 13 účastníky. Hlavní řešitel v ČR je ÚEM AV ČR – Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. Za IK+EM spolupracuje Ing. M.Hájek, DrSc. a jeho skupina (oblast aplikace buněčných kontrastních látek – magnetické značení při sledování migrací buněk v tumorech).

Experti/obor.

Ing. Milan Hájek, DrSc. – molekulární zobrazování – studium živé tkáně MR zobrazováním a MR spektroskopií
Mgr. Monika Dezortová – molekulární zobrazování – klinická MR spektroskopie a relaxometrie
Mgr. Vít Herynek, PhD. – molekulární zobrazování – MR spektroskopie a relaxometrie


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.